Jazda vlakom je na Slovensku bezpečná. Správajme sa vo vlaku zodpovedne

2. júla 2019
Do Spišskej Novej Vsi sme prišli aj s bicyklami vlakom. Foto: Miro Pochyba

Informácie o rôznych tragických nehodách nás z médií bombardujú čoraz viac a ľudí preto prirodzene zaujíma bezpečnosť prepravy. Ako sú na tom vlaky?

Preprava vlakom je rýchla, komfortná, ale predovšetkým bezpečná.

Za posledných 15 rokov spoločnosť ZSSK nezaznamenala ani jeden prípad úmrtia cestujúceho vo vlaku z dôvodu nehody vlaku.

Naproti tomu prišlo na cestách o život iba za rok 2018 až 229 osôb. Pre železnice je totiž bezpečnosť cestujúcich prvoradá a je jednou z hlavných tém od vzniku spoločnosti v roku 2005.

Bezpečnosť však môžu ovplyvniť aj cestujúci či iné osoby, ktoré prichádzajú so železnicou do „kontaktu“.

Bezpečnosť cestujúcich z pohľadu železníc

Železnice v roku 2018 vypravili takmer 545-tisíc vlakov. Pri takom vysokom počte je veľmi málo pravdepodobné, aby niektoré spoje nemeškali, a to z akéhokoľvek dôvodu.

Oproti predchádzajúcemu roku však prišlo do cieľa načas až o 5 000 vlakov viac. Najčastejšími príčinami meškaní boli sled vlakov (zmeškané vlaky odstavia alebo zablokujú na trase iné vlaky), cielene vyvolané meškania (čakanie prípojných vlakov na zmeškané vlaky), výluky (stavebné práce realizované ŽSR na mnohých úsekoch železničných tratí) a chyby na strane dopravcu (zvýšená frekvencia cestujúcich, rušňové dôvody).

Na nehody spôsobené napríklad zrážkou so zverou, automobilom či, žiaľ, človekom v koľajisku sa vopred pripraviť nedá. V roku 2018, bohužiaľ, zaznamenala spoločnosť ZSSK 181 takýchto nehôd, vždy sa však snaží urobiť pre cestujúcich maximum a napriek týmto nehodám ich čo najskôr dopraviť do cieľa.

Vďaka systematickým opatreniam, kontinuálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave personálu úroveň bezpečnosti v osobnej železničnej doprave na Slovensku každý rok stúpa.

Modernizovanie vozňov

Ani vozidlá nemôžu byť po celý rok, dvadsaťštyri hodín a sedem dní v týždni v stopercentnom stave. Vozidlový park železníc sa však neustále modernizuje a nasadzujú sa stále novšie rušne, vozne aj ucelené súpravy.

Tento rok sa začal výrazne vylepšovať komfort a spoľahlivosť vlakov na severnom a strednom Slovensku. ZSSK pracuje na zlepšovaní bezpečnosti vlakov aj prostredníctvom digitalizácie a senzoriky železničných koľajových vozidiel, online diagnostiky, zberu a vyhodnocovania dát.

Postoj ľudí k bezpečnosti

Samozrejme, podobne ako pri pohode pri cestovaní vlakom, aj v otázkach bezpečnosti závisí mnoho od jednotlivcov a ich prístupu a zodpovednosti pri dodržiavaní základných bezpečnostných pravidiel. Toto sa netýka len cestujúcich vo
vlaku, ale aj ľudí na nástupištiach, vodičov prechádzajúcich na svojej trase autom cez železničné priecestie a chodcov, ktorých kroky vedú v blízkosti alebo priamo cez koľajisko.

Čo môžeme spraviť pre vyššiu bezpečnosť vlakovej dopravy a teda nás všetkých? Je dôležité, aby sme sa na nástupištiach správali obozretne, neprebiehali v stanici cez koľajiská, ale cez podchody a prechody, ktoré sú na to určené.

Počas jazdy vlakom by sme si batožinu mali uložiť na miesta na to určené a nenechávať ju v uličkách, kde môže v prípade nehody spôsobiť spomalenie prístupu pomoci k cestujúcemu či znemožniť použitie uličky ako únikovej trasy.

Snažme sa preto ohľaduplnosťou a rešpektom znižovať štatistiky úrazov a nehôd. Spolu to dokážeme.

Vaše reakcie
Najnovšie vydanie

RELAX 8/2019

Objednať
Relax na Facebooku