Svätojakubská púť do Santiago de Compostela je celosvetovo najznámejšia pútnická trasa. Otestuje nielen vaše limity ale aj osobnosť. Čo o nej viete?

2. decembra 2021

Svätojakubská cesta ponúka unikátne spojenie duchovna, prírody, kultúry a sebapoznania. Ľudia sa však na túto trasu nevydávajú už len z duchovných dôvodov.

Vydanie sa na pešiu turistiku do mesta Santiago de Compostela vás vytrhne z každodennej rutiny a počas niekoľko kilometrov dlhej prechádzky prejdete hneď niekoľko štátov.

0%

Táto púť zahŕňa sieť dvanástich pútnických ciest, ktoré majú jeden spoločný cieľ. Ktorý?

Správne! Nesprávne!

Hlavný cieľ Svätojakubskej púte je hrob svätého Jakuba v katedrále v Santiagu de Compostela. Svätý Jakub bol popravený v Jeruzaleme, odkiaľ jeho ostatky preniesli kresťanskí pútnici do malého španielskeho mesta Padrón. O storočie neskôr boli uložené v neďalekej kaplnke na mieste nazývané Santiago de Compostela. Tá tvorí základy dnešnej barokovej katedrály, ktorá je jednou z najznámejších pútnických miest.

Kto vlastne svätý Jakub bol?

Správne! Nesprávne!

Svätý Jakub bol Ježišov učeník a patril medzi jedného z prvých mučeníkov viery. Zo všetkých apoštolov zahynul vôbec ako prvý.

Čím bol výnimočný?

Správne! Nesprávne!

Po Ježišovom Nanebovstúpení putoval svätý Jakub rôznymi krajinami za účelom ohlasovania kresťanstva. Za najznámejšie miesta jeho pôsobenia sa považuje Jeruzalem, Samária a Španielsko.

Podľa legendy dostalo mesto ,,Compostela“ pomenovanie práve svätým Jakubom. Tipneš si pri akej udalosti sa tak stalo?

Správne! Nesprávne!

Za účelom ohlasovania kresťanstva sa svätý Jakub dostal až k Atlantickému oceánu, kde videl koniec sveta (lat. Finisstera – mys v Galícii, Španielsko). Na spiatočnej ceste zbadal padať hviezdy na pole. To miesto nazval Compostela a túžil byť pochovaný práve tam, čo sa mu aj splnilo. Takto vznikol názov Santiago de Compostela.

Uhádneš, z ktorého roku je doložená prvá púť do Santiaga de Compostela?

Správne! Nesprávne!

Prvá doložená púť do Santiaga je už z roku 951, kedy ju vykonal biskup z Le Puy. Pozdĺž cesty boli postupne zaraďované kostoly a kláštory so svätými relikviami. Prvý manuál pre pútnikov vznikol v 12. storočí. Zostavil ho pápežov sekretár. Prvý rukopis obsahuje kázania, správy o zázrakoch a liturgické texty spojené s osobou svätého Jakuba. Taktiež sa v ňom nachádzal popis trasy a umelecké diela, ktoré je možné po ceste vidieť či zvyky miestnych obyvateľov.

Cesta do Santiaga je posiata špecifickým označením, ktoré pomáha pútnikom nestratiť smer cesty. Ktoré to je?

Správne! Nesprávne!

Trasy sú označené symbolom mušle a žltou šípkou. Mušľa sa v stredoveku stala symbolom dlhotrvajúcej púte, ktorou si pútnici naberali vodu z prameňov. Preto je úzko spätá práve s putovaním z rôznych krajín do Santiaga. V centrách miest tú dokonca v dlaždici umiestnené bronzové alebo šamotové mušle. Na Slovensku ich nájdeme napríklad v Nitre či Košiciach.

Už dlhé roky sa jedná o púť tak obľúbenú, že sa jej dostalo významnej pozornosti. Viete, ako bola trasa povýšená?

Správne! Nesprávne!

Rad francúzskych miest priamo súvisiacich s tradičnými púťami do Santiaga de Compostela v západnom Španielsku bol zapísaný v roku 1998 na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Väčšinou ide o katedrály, kostoly a podobne. Aj značenie tejto púte je financované z grantov Európskej únie.

Sú v sieti európskej Svätojakubskej cesty Camino de Compostela zaradené aj trasy na Slovensku?

Správne! Nesprávne!

Slovensko je od roku 2014 zaradené do sieti európskej cesty Camino de Compostela. V súčasnosti je Svätojakubská cesta na Slovenku pútnickou magistrálou, ktorá spája významné pútnické miesta na Slovensku. Jej hlavná vetva začína v Košiciach a cez územie Slovenska smeruje cez Bratislavu do Rakúska, kde nadväzuje na európsku sieť pútnických miest do španielskeho mesta Santiago de Compostela.

Svätojakubskú púť je možné absolvovať nie len cestou do Španielska ale taktiež zdolaním trasy dlhej približne 650 km, ktorá vedie naprieč Slovenskom. Aký je odhadovaný čas na zvládnutie tejto výzvy?

Správne! Nesprávne!

Zdolanie trasy v rámci Slovenska (Košice – Bratislava) zaberie pešiemu pútnikovi približne 1 mesiac. Trasa Svätojakubskej cesty na Slovensku kopíruje stredoveké pútnické koridory, prechádza cez mestá s patrocíniom svätého Jakuba a tiež cez prírodné, cirkevné či kultúrne miesta. Cieľom organizácii bolo vytvoriť trasu, ktorá bude atraktívna a dostupná pre všetkých pútnikov.

Je stanovený čas, za ktorý sa má pútnik dostať do Santiago de Compostela aby bola púť platná?

Správne! Nesprávne!

Dĺžka trvania púte nie je stanovená, záleží to od osobných pocitov každého pútnika a taktiež od jeho možností. Môže to byť pár dní, keď prejdú iba trasu od najbližšieho miesta, až po niekoľko mesiacov, keď sa vyberú pešo zo svojej domoviny.

Je možné putovať do Santiaga aj inak než pešo?

Správne! Nesprávne!

Pútnici, ktorí chcú putovať do Santiaga, či ,,len“ v rámci Slovenka, môžu svoju púť vykonať peši, na koni, ale aj na bicykli.

Čo znamená výraz ,,Credencial“ v súvislosti s touto púťou?

Správne! Nesprávne!

Credencial znamená v preklade zo španielčiny preukaz pútnika. Jedná sa o malú knižočku, do ktorej pútnik dostáva pečiatky v kostoloch alebo ubytovniach, v ktorých prespáva. Všetky pečiatky z celej cesty potom tvoria potvrdenie o vykonaní tejto púti. Niektoré ubytovne dokonca pútnika bez tohto pasu ani neubytujú. Celé putovanie je teda veľmi oficiálne a má svoje pravidlá aj zvyky.

Môže získať Credencial každý pútnik?

Správne! Nesprávne!

Certifikát pútnika dostanete, ak prejdete aspoň 100 km a za deň získate pečiatky aspoň z dvoch miest. V mestečkách, cez ktoré prechádzate, sa pečiatky nachádzajú v kostoloch alebo aj reštauráciách. Preto si mnoho pútnikov na svoju cestu zvolí úsek posledných 100 km niektorej z dlhších trás.

Ktorá trasa do Santiaga patrí medzi najfrekventovanejšie?

Správne! Nesprávne!

Camino Frances patrí medzi najfrekventovanejšie pútnické trasy. Ak túžite po nových priateľoch a socializácii, je určená práve pre vás. Začína sa na francúzskej strane Pyrenejí v Saint-Jean-Pied-de-Port. Francúzskou sa nazýva preto, lebo na túto trasu sa napájajú ľudia prichádzajúci z rôznych smerov od Francúzska, no jej väčšia časť tiahne cez Španielsko.

Ak sa vám podarí prísť do Santiaga, dá sa odtiaľ ešte niekam pokračovať?

Správne! Nesprávne!

Najkratšiu trasu by ste mali zvládnuť za 5 dní. Je dobré počítať aj s dňami navyše kvôli zdržaniu sa na ceste a dni, ak by ste chceli niekde ostať dlhšie, napríklad kvôli pamiatkam.

Svätojakubská púť do Santiago de Compostela je celosvetovo najznámejšia pútnická trasa. Otestuje nielen vaše limity, ale aj osobnosť. Čo o nej viete?
Výborne!

Kvíz si zvládol výborne, zdá sa, že o Camino de Santiago niečo vieš alebo si niečo už prešiel. Ak nie, pouvažuj nad tým, je to zážitok na celý život. Uvidíš krásne miesta, spoznáš veľa zaujímavých ľudí. Ak chceš, vyskúšaj si aj kvíz o ceste hrdinov SNP alebo zaujímavý kvíz hlavné mestá Európy 2.
Celkom dobre!

Kvíz si zvládol celkom dobre! O Camino de Santiago si už určite počul, a možno aj niečo prešiel? Ak nie, pouvažuj nad tým, je to zážitok na celý život. Uvidíš krásne miesta, spoznáš veľa zaujímavých ľudí. Ak chceš, vyskúšaj si aj kvíz o ceste hrdinov SNP alebo zaujímavý kvíz hlavné mestá Európy 2.
Uppppsss...

Vedomosti, ktoré obklopujú púť do Santiaga ešte nemáš, no nevadí. Ak si niekedy uvažoval nad tým, že by si sa tam vydal, my len odporú nad tým, je to zážitok na celý život. Uvidíš krásne miesta, spoznáš veľa zaujímavých ľudí. Ak chceš, vyskúšaj si aj kvíz o ceste hrdinov SNP alebo zaujímavý kvíz hlavné mestá Európy 2.

Text: VF
Foto: Shutterstock

Vaše reakcie
Zavrieť reklamu