Je čas pripomenúť si históriu Slovenska. Vyskúšajte sa, či si ju pamätáte.

7. novembra 2020
Slovensko. Foto: Shutterstock

Poznáte históriu našej krajiny? Poznať dejiny vraj znamená poznať súčasnosť a vidieť do budúcnosti. Otestujte sa s našimi 14 otázkami.

0%

Viete, kedy bolo územia Slovenska dokázateľne prvýkrát osídlené?

Krajina zelená. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Prví roľníci sa usídlili na území Slovenska už 5 000 rokov pred naším letopočtom. Prvé historicky známe etnikum, ktoré tu žilo, boli Kelti.

Kedy na naše územie začali prichádzať Slovania?

Starí obyvatelia Slovania. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Slovania začali na územie Slovenska prichádzať od 5. storočia nášho letopočtu. Niektorí historici za pravlasť Slovanov považujú územie Ukrajiny a Poľska, no sú aj takí, ktorí tvrdia, že Slovania na našom území boli už oveľa skôr.

Ako sa volal prvý štátny útvar Slovanov, do ktorého patrila aj časť územia Slovenska?

Správne! Nesprávne!

V rokoch 623 - 658 sa Slovania spojili proti Avarom, ktorí ich vykorisťovali. Franský kupec Samo sa pridal na stranu Slovanov, vytvoril a viedol Samovu ríšu. Keďže mal výnimočné vojenské schopnosti, Slovania čoskoro začali víťaziť a zakrátko sa stali pánmi vo svojej domovine. Sama si potom zvolili za kráľa.

Veľkú Moravu založil:

Nitra. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Moravské knieža Mojmír I. vyhnal z Nitry knieža Pribinu a spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva vytvoril Veľkomoravskú ríšu. Ríša vznikla v roku 833 a trvala približne do roku 907.

Po Veľkomoravskom období sme patrili do Uhorska a trvalo to celé tisícročie. Uhorsko tvorilo niekoľko národností. Kto bol prvým kráľom Uhorska?

Rakúsko-uhorsko. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

V roku 1000 alebo 1001 sa Štefan I. stal prvým kráľom Uhorska. To existovalo už od roku 895/896, dovtedy však bolo Uhorským kniežatstvom. Od roku 1526 do svojho zániku (takmer 400 rokov) bolo Uhorsko časťou habsburskej monarchie a bolo riadené z Viedne. Potom v roku 1867 bola po rakúsko-maďarskom vyrovnaní vytvorená Rakúsko-uhorská monarchia a Uhorsko odvtedy malo vlastný parlament a vládu v Budapešti.

Naše najstaršie zachované písomné dokumenty pochádzajú z rokov 1111-1113. Ako sa volajú?

Listiny. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Najstaršie listiny sa volajú Zoborské listiny a vznikli v benediktínskom kláštore svätého Hyppolita na Zobore pri Nitre.

Ako sa volala prvá vysoká škola na Slovensku?

bratislava. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

V roku 1467 vznikla v Prešporku (v Bratislave) prvá vysoká škola na území Slovenska – Academia Istropolitana.

V ktorom roku Anton Bernolák kodifikoval prvý slovenský spisovný jazyk?

Anton Bernolák. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Bolo to v roku 1787, avšak prvá spisovná slovenčina sa neujala.

Úspešnejší bol druhý pokus o kodifikáciu spisovnej slovenčiny, ktorý uskutočnil Ľudovít Štúr. V ktorom roku to bolo?

Ľudovít Štúr. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

11. júla 1843 sa Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny. 17. júla navštívili na Dobrej Vode Jána Hollého, ktorého ako významného predstaviteľa bernolákovčiny prvého oboznámili so svojím zámerom.

Po rozpade Rakúsko-Uhorska vzniklo Česko-Slovensko. V ktorom roku?

Česko-Slovensko. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

V roku 1918 sa Slovensko stalo súčasťou Československej republiky, ktorá bola vyhlásená 28. októbra v Prahe.

Kedy a proti čomu bolo Slovenské národné povstanie?

Pamätník SNP v Banskej Bystrici. Foto: Miro Pochyba
Správne! Nesprávne!

Slovenské národné povstanie alebo SNP bolo ozbrojené povstanie počas druhej svetovej vojny proti vstupu ozbrojených síl nacistického Nemecka na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred Nemcami a nepriamo bolo aj útokom proti autoritatívnej vláde Jozefa Tisa a snahou pripojiť sa k víťazným spojeneckým mocnostiam druhej svetovej vojny. Centrom SNP bola Banská Bystrica. Nemci povstalcov porazili a časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na jar 1945.

Čo sa stalo v roku 1989?

Nežná revolúcia. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Novembrová nežná revolúcia priniesla zásadné politické zmeny. Komunistický režim bol zrušený a prišla demokracia.

Slovenský politik, ktorý začal presadzovať "socializmus s ľudskou tvárou", v roku 1968 ho zosadili, ale vrátil sa opäť po nežnej revolúcii.

Alexander Dubček. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Bol to Alexander Dubček. Začal presadzovať politiku „socializmu s ľudskou tvárou“, ktorá sa snažila o demokratizáciu komunistického režimu, avšak v roku 1968 prišla invázia vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR a v roku 1969 Dubčeka ako prvého tajomníka ÚV KSČ nahradil Gustáv Husák. Dubček sa vrátil po nežnej revolúcii do politického života. Zomrel po dopravnej nehode služobného auta.

Kedy Slovensko vstúpilo do Európskej únie?

Európska únia. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Do EÚ sme vstúpili v roku 2004 a v roku 2009 sme začali platiť eurom.

Je čas pripomenúť si históriu Slovenska. Pamätáte si ju?
Výborne

Slovania Slovensko. Foto: Shutterstock

Slovenskú históriu máte zmáknutú, gratulujeme. Odporúčame vám aj ďalšie kvízy, ktoré by sa vám mohli páčiť. Nechceli by ste ísť napríklad na túru naprieč celým Slovenskom? Vyskúšajte si kvíz o ceste hrdinov SNP. Alebo skúste, či poznáte UNESCO pamiatky na Slovensku alebo celkovo naše Slovensko.
Dobre.

Letný slnovrat. Foto: Shutterstock

Niečo si pamätáte, no zišlo by sa určite aj trochu zopakovať. Odporúčame vám aj ďalšie kvízy, ktoré by sa vám mohli páčiť. Nechceli by ste ísť napríklad na túru naprieč celým Slovenskom? Vyskúšajte si kvíz o ceste hrdinov SNP. Alebo skúste, či poznáte UNESCO pamiatky na Slovensku alebo celkovo naše Slovensko.
Treba si to zopakovať

Slovania Slovensko. Foto: Shutterstock

Ups... niekedy sa hovorí, že história sa opakuje, alebo že je lepšie sa z nej poučiť, aby sa opakovať nemusela. Preto je dobré ju aspoň trocha poznať. Odporúčame vám aj ďalšie kvízy, ktoré by sa vám mohli páčiť. Nechceli by ste ísť napríklad na túru naprieč celým Slovenskom? Vyskúšajte si kvíz o ceste hrdinov SNP. Alebo skúste, či poznáte UNESCO pamiatky na Slovensku alebo celkovo naše Slovensko.

Text: MS
Foto: Shutterstock

1/1
Vaše reakcie
Zavrieť reklamu