Aj na Severnom Spiši spieva voda!

11. septembra 2023
Hlasovanie Voda spieva

Severný Spiš a Pieniny je regiónom s vysokým potenciálom na rozvoj cestovného ruchu, ktorý je vo viacerých plánoch miest a obcí definovaný ako odvetvie s potenciálom vytvárať pracovné miesta do budúcnosti. Hlasujte zaň v rámci projektu RTVS – VODA SPIEVA.

V regióne absentuje ťažký priemysel a je tu len niekoľko výrobných podnikov. Túto zdanlivú nevýhodu sa snaží Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY (OOCR) zmeniť na výhodu postupným budovaním značky Najzdravší región Slovenska.

K tomu jej pomáha projekt CESTA MINERÁLNYCH PRAMEŇOV. Viac sa o ňom dozviete na tomto linku.

Hlasovať za tento projekt môžete do 14. septembra do 23.49 na webe RTVS.


Text a foto: OOCR Severný Spiš – Pieniny

1/1
Zavrieť reklamu