Aukcia umeleckých diel zlepší kvalitu života telesne postihnutých

28. novembra 2022

Dňa 24. novembra 2022 sa v bratislavskej Jurkovičovej Teplárni uskutočnil v poradí už 12. ročník Charitatívneho aukčného salóna, ktorý organizuje Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Počas večera sa dražilo 77 diel od 54 popredných slovenských výtvarníkov, ktorí ich každoročne venujú do aukcie bezplatne.

Dražbu viedla tradične licitátorka Aukčnej spoločnosti SOGA Nina Gažovičová, ktorá od prvého ročníka aukcie pomáha organizátorom aj odbornými radami. Aj vďaka tomu sa Charitatívny aukčný salón vypracoval na reprezentatívnu prehliadku súčasného slovenského umenia.

Podporovatelia myšlienky spájania umenia a charity si museli počkať dva roky, kým sa po pandémii mohli opäť stretnúť na živej aukcii. No čakanie sa vyplatilo! Priebeh dražby priniesol viacero napínavých „súbojov“ o diela. Medzi päť najvyššie vydražených diel sa zaradilo: dielo Traja od Milana Paštéku, ktoré sa vydražilo za 6.000 eur, dielo Zo série: Clouds od Lucie Tallovej za 4.500 eur, dielo At The Peak of My  Carrier od Michala Černušáka za 3.600 eur, dielo Leto iba začalo! od Andreja Dúbravského a dielo Top of My World od Kataríny Janečkovej Walshe, obe rovnako za 3.200 eur.

Podujatie moderovala patrónka aukčného salóna Soňa Müllerová. Foto: CHAS APPA.

Dražitelia v sále vydražili celkovo 44 diel za úžasných 48.100 eur. Rekordný výťažok z aukcie bude rozdelený medzi tri deti a troch dospelých s telesným znevýhodnením. Financie rodiny využijú na kúpu kvalitného vozíka, úhradu rehabilitácií, delfinoterapie či liečby kmeňovými bunkami. Po naplnení ich potrieb budú zvyšné financie použité na pomoc ďalším rodinám, resp. ich členom, ktorí pomoc aktuálne potrebujú. V Klube APPA ich je v súčasnosti registrovaných už viac ako 1000.

Symbolický šek s výťažkom aukcie si z rúk organizátorov prevzal zástupca podporených Slavomír Dlubač, manžel 52-ročnej pani Karolíny, ktorá po cievnej mozgovej príhode zostala vo vážnom stave. On sám je tiež na vozíku. Večer pred prítomnými ukončil so slovami: „Je pre nás šťastie, že sa nájdu ľudia ako vy, ktorí nám pomôžu trochu ľahšie kráčať životom, ktorý pre nás nie je jednoduchý v situácii, v akej sme sa ocitli. Za všetkých podporených vám zo srdca veľmi pekne ďakujem.“ Podujatie moderovala patrónka aukčného salóna Soňa Müllerová. Na aukcii vystúpil multimediálny umelec – hudobník, maliar, grafik a sochár Svetozár Ilavský, ktorý benefíciu každoročne podporuje. Nechýbala záverečná tombola s hodnotnými cenami od partnerov podujatia. 

Dražitelia v sále vydražili celkovo 44 diel za úžasných 48.100 eur. Foto: CHAS APPA.

12. ročník Charitatívneho aukčného salóna bol kombináciou online a živej dražby. Online aukcia sa konala prostredníctvom platformy Aukčnej spoločnosti SOGA v týždni od 15. do 22. novembra 2022. Dražené diela si verejnosť mohla pozrieť na predaukčnej výstave v dňoch 18.-24. novembra 2022 v galérii súčasného umenia DOT. Contemporary Art Gallery v Bratislave.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili k úspechu charitatívneho aukčného salóna. V prvom rade umelcom a ich rodinám, ktorí nám venovali svoje diela. Bez ich podpory by sa aukcia nikdy nemohla uskutočniť. Naše poďakovanie patrí aj partnerom, ktorí pomáhajú zvládnuť a znížiť náklady s organizáciou tohto podujatia. Ďakujeme Aukčnej spoločnosti SOGA za odbornú pomoc a Televízii TA3 a Nadácii TA3 sa spoluprácu, vďaka ktorej aukcia získala možnosť predstaviť sa aj na televíznej obrazovke. Tento projekt finančne podporila mestská časť Bratislava – Staré Mesto.


Text a foto: CHAS APPA

1/1
Zavrieť reklamu