Čo viete o riekach na Slovensku?

6. apríla 2021

Otestuj sa dozvieš sa napríklad, ktoré rieky sú dobré na splavovanie, ktorá je najznečistenejšia rieka na Slovensku a ďalšie zaujímavosti o našich riekach.

0%

Ktorá rieka je najdlhšia na Slovensku?

Správne! Nesprávne!

Najdlhšou riekou je Váh, ktorý meria 403 km. Podľa správnosti by sa však rieka Váh mala volať rieka Orava, pretože Orava je na sútoku s Váhom širšia. Fígeľ je v tom, že priemerný prietok Váhu v mieste sútoku je o niečo väčší ako prietok Oravy, a preto je to Váh. Na fotke vidíte Domašínsky meander Váhu v Malej Fatre.

Viete, koľko vodných elektrární leží na Váhu a jeho priehradách?

Liptovská Mara, rieka Váh. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Vážsku kaskádu tvorí systém 22 priehrad a vodných elektrární. Prvá veľká priehrada je Liptovská Mara, posledná priehrada je v Maduniciach. V minulosti však povodie Váhu vyzeralo úplne inak. V 16. storočí mal Váh mnohé rozvetvené ramená a v kotlinách mohla jeho šírka dosiahnuť miestami až dva kilometre! Tiekla tu pomalšie a pritom ukladala sedimenty, ktoré niesla mnoho kilometrov z hôr a lúk. Vážska kaskáda sa stále rozrastá, no systém priehrad oddeľuje pôvodne spojitý ekosystém na mnohé časti. Doplácajú na to ryby a bezstavovce, ktoré sa pôvodne presúvali a teraz nedokážu priehrady prekonať.

Ktorá z týchto riek pramení pod Kráľovou hoľou?

Rieka Hron. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Hron je naša druhá najdlhšia rieka. Zaujímavé je, že najviac znečistený je medzi Slovenskou Ľupčou a Banskou Bystricou a ďalej po Hliník nad Hronom a potom sa jeho voda opäť stáva čistejšou.

Toto je 3. najdlhšia rieka na Slovensku a zároveň rieka s najmenším spádom.

Rieka Ipeľ. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Ipeľ najskôr síce prudko klesá, no ďalej tvorí štátnu hranicu s Maďarskom, na ktorej už tečie s minimálnym spádom.

O rieke Orave platí, že:

oravský Podzámok, Orava. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Rieka Orava vyteká z Oravskej priehrady, do ktorej sa vlieva Čierna a Biela Orava. Nižšie sa vlieva do rieky Váh. Jej koryto vytvorilo krásne prírodné útvary, napríklad skalu, na ktorej stojí Oravský hrad. Na tomto mieste sa dá Orava splavovať aj na pltiach. Inak je väčšinou splavná po celej dĺžke, čo je 63,5 km.

Ktorá rieka sa považuje za najznečistenejšiu rieku na Slovensku?

Rieka Nitra. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Rieka Nitra sa považuje za jednu z najznečistenejších riek nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Momentálne ju znečisťuje voda, ktorá vyteká z čistiarní odpadových vôd, ktorých je na rieke niekoľko. Podstatná bola však dávnejšia havária v elektrárňach Nováky, z ktorej pred 40 rokmi unikli ťažké kovy do rieky a stále sa tu nachádzajú. Ďalšia havária NCHZ Nováky sa stala asi pred 10 rokmi.

Uhádnete, ktorá rieka vytvára meandre v nížinatej krajine a spolu s väčšou riekou vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe?

Správne! Nesprávne!

Malý Dunaj vytvára najväčší riečny ostrov v Európe – Žitný ostrov – ktorý je zároveň najväčšou zásobárňou pitnej vody široko ďaleko. Malý Dunaj má mierny tok a od polí ho oddeľuje širší pás lužného lesa, preto je to veľmi obľúbené miesto na splavovanie. Leží na ňom niekoľko historických vodných mlynov.

Ktorá rieka preteká cez Slovenský raj a jej koryto vytvára kaňon vo vápencovom podloží, aj vďaka ktorým je toto územie národnou prírodnou rezerváciou?

Rieka Hornád, Slovenský raj. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Cez Slovenský raj preteká rieka Hornád. Prielom Hornádu je obľúbené turistické miesto, ktoré má dĺžku 16 km a je Národnou prírodnou rezerváciou už od roku 1964.

Ktorá z týchto riek sa vlieva do Baltského mora?

Rieka Poprad, Tatry. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Z Veľkého Hincovho a Popradského plesa vytekajú potoky, ktoré sa zlievajú do rieky Poprad. Poprad sa vlieva do Dunajca, ten do Visly a tá sa vlieva do Baltského mora.

Ktorá rieka preteká národným parkom Pieniny?

Rieka Dunajec, Pieniny. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Veľmi obľúbený je splav Dunajca na pltiach. Vytvára krásne meandre a tiesňavu. Na území Slovenska má iba 17 km a tvorí slovensko-poľskú hranicu.

Čo viete o riekach na Slovensku?
Gratulujeme!

Rieka. Foto: Shutterstock

Perfektná práca. Ak chcete, vyskúšajte si aj kvíz, či poznáte ryby našich vôd alebo či poznáte pramene na Slovensku.
Celkom dobre

Rieka. Foto: Shutterstock

Niektoré informácie ste vedeli, iné nie, ale možno ste sa niečo nové naučili. Ak chcete, vyskúšajte aj kvíz, či poznáte ryby našich vôd alebo či poznáte pramene na Slovensku.
Ups...

Rieka. Foto: Shutterstock

V našich riekach sa až tak nevyznáte, ale možno ste sa niečo nové naučili. Ak chcete, vyskúšajte aj kvíz, či poznáte ryby našich vôd alebo či poznáte pramene na Slovensku.

Text: MS
Foto: Shutterstock

1/1
Vaše reakcie
Zavrieť reklamu