Poloniny sú považované za Európsky unikát. Uhádneš prečo? Otestuj sa a dozvieš sa mnohé zaujímavosti z národného parku Poloniny.

23. marca 2021
Poloniny Národný Park. Foto: Shutterstock

Milovníci prírody si prídu na svoje. Tento národný park je mnohými vecami výnimočný. Dozvieš sa, prečo sa tam oplatí zájsť.

0%

Oblasť Polonín sa považuje za Európsky unikát. Čím je toto územie výnimočné?

Poloniny 1. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Poloniny sú oblasť, ktorá nebola narušená ľudskou činnosťou, alebo sa jej dotkla len minimálne. Nachádza sa v nich preto najväčšia koncentrácia pralesovitých porastov v strednej Európe. Nájdeme tu vyše 240 rokov staré buky. Ziskom pečate UNESCO sa toto územie dostalo na zoznam k takým svetoznámym lokalitám, ako sú Yellowstonský národný park, Grand Canyon, Mount Everest či Kilimandžáro.

Okrem ohrozených typov rastlín sa v Poloninách vyskytujú aj rôzne ohrozené druhy zvierat. Ktoré zviera na Slovenku nájdeme vo voľnej prírode iba tu?

Poloniny 2. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Vo voľnej prírode by sme našli zubra jedine v Poloninách a to vďaka projektu, ktorý realizuje návrat zubra hrivnatého do prírodného prostredia.

Ktoré zviera by sme tu naopak hľadali len márne?

Poloniny 3. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Na území Polonín by sme nenašli Zajaca poľného. Taktiež sa tu nevyskytuje ani Tetrov hlucháň, Muflón lesný či Daniel škvrnitý. Naopak vysoké zastúpenie má v tejto oblasti srnčia zver.

Do lesov Polonín sa vyberie mnoho turistov najmä po zotmení. Uhádneš prečo?

Správne! Nesprávne!

Poloniny sú označované aj ako Park tmavej oblohy. Voľným okom je v tejto oblasti viditeľná Mliečna dráha a takmer 2000 hviezd (v mestách je vidieť len 200 a vo veľkomestách 20). Hory znemožňujú priamu viditeľnosť svetiel z okolitých miest a obcí. Na oblohe vidno za dobrého počasia (v Európe už výnimočne viditeľné) objekty a úkazy, ako sú zodiakálne svetlo, pás a protisvit. Za výborné podmienky pre sledovanie nočnej oblohy môže minimálne svetelné znečistenie v tejto oblasti, pretože má výnimočne malú hustotu osídlenia. Zároveň je to najmenej navštevovaný národný park na Slovensku, preto je vplyv človeka na životné prostredie minimálny.

Pre ešte kvalitnejšie pozorovanie nočnej oblohy bolo na tomto území zriadené observatórium. Kde by sme ho našli?

Poloniny 5. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Na území Parku tmavej oblohy sa medzi obcami Kolonica a Ladomírov nachádza Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Výnimočná kvalita oblohy predurčuje toto observatórium k získavaniu vysokokvalitných vedeckých údajov, ako aj k popularizačnej činnosti a rozvoju astroturistiky. Zaujímavosťou je, že Parkom tmavej oblohy prechádza 49. rovnobežka.

Turistika v Poloninách nemá dlhú tradíciu. V ktorom roku bol zdokumentovaný prvý pochod cez toto územie?

Správne! Nesprávne!

Prvý zdokumentovaný pochod do tohto územia uskutočnil ukrajinský básnik a cestovateľ Jakiv Holovackyj v roku 1839. Svoje zážitky opísal v reportáži „Listy z neznámej krajiny L.“. V poľskom „Ilustrovanom sprievodcovi po Haliči“ z roku 1914 nachádzame prvé opísané turistické trasy do Ruského cez Roztoky Górne a z poľskej Wetliny na Riabu skalu. Konštatuje, že turistický ruch je tu veľmi slabý a v lesoch je veľa zveriny. Z turistického sprievodcu po Československu z roku 1937 sa dozvedáme o existencii prvého turistického chodníka v dnešných Poloninách. Začínal a končil na Zakarpatskej Ukrajine. Nové usporiadanie Európy po druhej svetovej vojne spôsobilo zánik tohto turisticky atraktívneho chodníka. Prvý turistický chodník na území NP Poloniny bol vyznačený až v roku 1971, a to na trase Nová Sedlica – Kremenec – Riaba skala – Nová Sedlica.

Na koľkých hektároch sa rozprestiera chránená oblasť Polonín?

Poloniny 7. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Hoci Poloniny predstavujú najväčšiu biosférickú rezerváciu tohto druhu v Európe, rozloha ochranné pásma národného parku má 10 973 ha, čím patrí medzi jedny z najmenších na Slovenku.

Neďaleko vrchu Kopyto, sa nachádza balvan, ktorý je údajne spojený s miestnym zbojníkom Fedorom Hlavatým. Čím láka turistov?

Poloniny 8. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Na kameni sú vyryté hieroglyfy, v ktorých je údajne zašifrované miesto, kde sú ukryté poklady slávneho zbojníka z Ruskej Volovej, ktorého dodnes pripomína výhražný list z roku 1493, ktorý je uložený v múzeu vo Svidníku.

Poloniny si držia výnimočnosť v rámci Európy nie len vďaka pralesom ale od roku 1886 sa zaradili medzi ,,naj“ v Európskom meradle ešte niečím ďalším. Ktorá z možností je správna?

Poloniny 9. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Na ukrajinskom území Polonín možno nájsť miesto dopadu meteoritu, jedného z najväčších v Európe, ktorý tam dopadol v roku 1886. Meteorit vážil takmer 300 kilogramov a na jeho vytiahnutie bolo potrebné zapriahnuť šesť párov volov.

Mnohokrát bol spomenutý názov ,,Poloniny“. Vieš čo znamená ich názov?

Poloniny 10. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Názov je odvodený od jedinečných hrebeňov lúk nad úrovňou lesa, ktoré sa v tomto regióne nazývajú poloniny. Vyznačujú sa mimoriadnou koncentráciou vzácnych a ohrozených druhov rastlín ako je napríklad iskerník karpatský, hadomor ružový, klinček bradatý, fialka dácka, mliečnik Sojákov.

Poloniny sú považované za Európsky unikát. Uhádneš prečo? Otestuj sa a zisti mnohé zaujímavosti z národného parku Poloniny.
Výborne, gratulujeme!

Poloniny Ukrajina. Foto: Shutterstock

V kvíze si dosiahol/-la výborné výsledky. Vidno, že na Slovensku sa vyznáš. Ak chceš, vyskúšaj si aj kvíz, či máš všeobecný vlastivedný prehľad alebo či by si trafil/-a, aké máme kaštiele na Slovensku.
Celkom dobre!

Poloniny. Foto: Shutterstock

Podarilo sa ti správne zodpovedať aspoň polovicu otázok, čo je super výsledok, pretože Poloniny nie sú až také známe, ako napríklad Vysoké Tatry. Ak chceš, vyskúšaj si aj kvíz, či máš všeobecný vlastivedný prehľad alebo či by si trafil/-a, aké máme kaštiele na Slovensku.
Ešte nepoznáš...

Poloniny Ukrajina. Foto: Shutterstock

No... nepodarilo sa ti síce správne zodpovedať väčšinu otázok, no nebudeme ti to vyčítať. Poloniny nie sú až také známe, ako napríklad Vysoké Tatry. Ak chceš, vyskúšaj si aj kvíz, či máš všeobecný vlastivedný prehľad alebo či by si trafil/-a, aké máme kaštiele na Slovensku.

Text: VF
Foto: Shutterstock

1/1
Zavrieť reklamu