Najkrajšie drevené kostolíky v Žilinskom kraji

1. októbra 2022

Drevené kostolíky majú nielen svoje nepopierateľné čaro, ale i veľký historický význam a neoceniteľnú kultúrno-duchovnú hodnotu. Tie najkrajšie zo Žilinského kraja vám preto teraz predstavíme.

V každom kúte Slovenska sa skrýva kultúrne bohatstvo. Žilinský kraj ponúka hneď niekoľko skvostov ľudovej architektúry, ktoré boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, alebo sú zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Patria k nim aj drevené kostolíky, ktoré za svoj špecifický vzhľad vďačia jedinečnej stavebnej technológii, pri ktorej remeselníci používali len jeden stavebný materiál – drevo.

Stavali sa prevažne na vyššie položených, niekedy až ťažko prístupných miestach v obciach. Pôdorys a stavbu týchto špecifických chrámov ovplyvňoval aj typ sakrálnej stavby. V Žilinskom kraji sa nachádzajú rímskokatolícke a evanjelické artikulárne kostolíky.

Zaujímavosťou je, že vo všetkých spomínaných drevených sakrálnych stavbách sa dodnes pravidelne konajú bohoslužby.

Drevený gotický kostol všetkých svätých

Kde: Tvrdošín

Kostol bol postavený v druhej polovici 15. storočia a nájdete ho na miestnom cintoríne. V 17.storočí bol prebudovaný v renesančnom štýle. Zvonku je chránený múrom s barokovou bránou a dvomi kruhovými kostnicami. Interiér kostola je vskutku uchvacujúci. Dominujú mu nádherný barokový oltár z konca 17. storočia a neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov.

Maľby apoštolov, ale aj stropov, spolu s ďalšími cennými obrazmi a dreveným zariadením interiéru majú tiež podiel na dych vyrážajúcej atmosfére. Za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorné vybavenie tradičnou ručnou prácou získal kostol v roku 1994 ocenenie od organizácie Europa Nostra.

Výnimočnosť a významnosť tejto sakrálnej pamiatky dokazuje aj fakt, že Kostol Všetkých svätých je od roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Kostol sv. Juraja

Kde: Žilina-Trnové

Najzápadnejšie situovaná drevená gotická sakrálna stavba na Slovensku sa nachádza v mestskej časti Žiliny, v Trnovom. Kostol sv. Juraja je skutočný skvost a od roku 1963 sa právom stal národnou kultúrnou pamiatkou.

Najstaršia zachovaná písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1583. Ide o jednoloďovú zrubovú stavbu so sedlovou strechou. Krátka loď má takmer štvorcový pôdorys a neskôr k nej bola pristavaná veža s dvomi vzácnymi zvonmi na vrchole. Zvony zadovážil richtár Trnova Judex Mikuláš Trnovský. Steny kostola sú obité doskami a vyzdobené schematickou bielo-červeno-šedou ornamentikou.

Vnútorné zariadenie chrámu tvorí barokový oltár z prvej tretiny 18. storočia, na ktorom je umiestnená plastika sv. Juraja. Drevorezbu oltára dopĺňa vo vrchole svätožiara s dvoma anjelmi. Súčasťou výzdoby je olejomaľba zobrazujúca sv. Annu s Pannou Máriou. Kostol bol v decembri 2010 kvôli rekonštrukcii rozobraný a premiestnený na východ Slovenska, kde prebehol aj archeologický prieskum.

Kostolík sa so všetkou slávou vrátil na pôvodné miesto v roku 2012. Odvtedy sa v ňom konajú sobáše, slúžia pohrebné sväté omše a taktiež príležitostné sväté omše, napr. na výročie svätého Juraja.

Evanjelický artikulárny kostol

Kde: Istebné

História tohto kostolíka sv. Michala sa začala písať v roku 1686, keď bola postavená kaplnka. Neskôr k nej pribudli veža a krypty, čím kostolík nadobudol súčasnú podobu s pôdorysom gréckeho kríža. Štvorcová loď sa na východnej strane zužuje do oltárneho priestoru s emporou, pod ktorou sa nachádza malá sakristia.

Na opačnej strane je umiestnená organová empora v tvare písmena U. Interiér obohacujú barokový oltár s obrazom Sv. Trojice, kazateľnica vo florentínskom slohu so sochami evanjelistov a vzácne maľby. V roku 1963 bol kostolík v Istebnom vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Evanjelický artikulárny kostol

Kde: Leštiny

Tento artikulárny kostol dal v rokoch 1688 – 1689 postaviť niekdajší kapitán hradnej stráže Oravského hradu Jób Zmeškal, ktorý bol aj prvým vicišpánom Dolného Kubína. Kostol pôvodne nemal vežu ani zvony, ale tak ako iné sakrálne stavby, aj on prechádzal rekonštrukciami. V 70. rokoch 18. storočia nahradilo vonkajšiu rustikálnu fasádu doskové debnenie. Farníci dokonca v roku 1775 nechali zmiznúť aj maľby z konca 17. storočia.

Približne o sto rokov neskôr bola pri kostole vybudovaná zvonica, tá bola neskôr prepojená s kostolom prekrytým schodiskom. Kostol je situovaný v príkrom svahu a na jeho výstavbu bolo použité miestne smrekové drevo. Aj jeho valbová strecha je pokrytá šindľom z dreva. Impozantný interiér kostola je unikátny najmä vďaka rôznorodosti tvarov, použitým farbám a vyobrazeným motívom.

Nachádzajú sa tu barokový oltár s drevorezbou z konca 17. storočia a bohato zdobená kazateľnica zo začiatku 18. storočia. Unikátnosť tohto kostola potvrdzuje jeho zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 2008. V tomto kostolíku bol pokrstený básnik Pavol Országh Hviezdoslav.

Evanjelický artikulárny kostol

Kde: Svätý Kríž

Evanjelický artikulárny kostol vo Svätom Kríži bol postavený na základe artikúl – zákonných článkov cisára Leopolda I. z konca 17. storočia. Pôvodne stál v obci Paludza, no po jej zatopení pri výstavbe Liptovskej Mary v rokoch 1974 až 1982 bol premiestnený do obce Svätý Kríž, vzdialenej približne deväť kilometrov od okresného mesta Liptovský Mikuláš.

Po roku 1781 bola k nemu pristavaná drevená veža, ktorá slúži ako zvonica. Kostol vo Svätom Kríži bol postavený pre päťtisíc členov cirkevného zboru, bezpochyby tak patrí medzi najväčšie drevené stavby v strednej Európe. Jeho pôdorys má tvar kríža s dĺžkou 43 metrov. Zapôsobí však na vás najmä svojím unikátnym barokovým interiérom – drevený barokový oltár s obrazom Premenenie Krista pochádza z roku 1753, kazateľnica, ktorá stojí na zrubovom základe a vyzerá, ako keby ju spredu podopieral barokový anjel, organ, kamenná krstiteľnica, maľby zobrazujúce biblické výjavy.

Snáď vďaka 75 oknám, lustru z benátskeho skla a odrazom svetla, ktoré prestupuje interiér, na vás dýchne zvláštna atmosféra a domov si odnesiete povznášajúce pocity.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.zilinskyturistickykraj.sk.

Článok je uverejnený s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.


Text: Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
Foto: Archív KOCR

1/1
Zavrieť reklamu