Podporte zlepšenie fetálnej medicíny na Slovensku!

29. novembra 2023
Dieťa, ktoré pije mlieko z fľašky

Spolu môžeme pomôcť slovenským lekárom, aby mohli poskytnúť svojim pacientkám a ich nenarodeným deťom potrebnú liečbu na vysokej úrovni.

Renáta Hall je mama vytúženého dieťaťa, ktorej v Ružinovskej nemocnici doc. Ferianec a jeho kolegyne a kolegovia vďaka svojej odbornej kvalifikovanosti a osobnému nasadeniu zachránili po pôrode život. Môže sa tak tešiť zo svojej dcéry a života vôbec.

Chcela by takéto šťastie dopriať čo najviac ženám (a ich okoliu), ktoré sa stretnú vo svojom tehotenstve či počas pôrodu a po ňom s vážnymi komplikáciami. Zároveň sa v profesionálnom živote venuje témam podpory a rozvoja vysokoškolského výskumu a považuje za dôležité podporovať špičkových výskumníkov, či inovátorov, najmä ak ich výsledky slúžia pre blaho spoločnosti a dokonca priamo zvyšujú kvalitu ľudského života, či ľudské životy zachraňujú.

Zbierka na podporu prenatálnej medicíny prebieha na crowdfundingovej platforme donio.sk.

Pomôžete mnohým nenarodeným deťom

Mať zdravé dieťa je želaním každého rodiča. Nie všetci však majú také šťastie. Existujú možnosti, ako zlepšiť perspektívu pre tie deti, ktoré už pred narodením trpia zásadnými vývojovými vadami, či ochoreniami, ktoré ohrozujú ich zdravie alebo dokonca život. Vďaka modernej fetálnej medicíne môžeme týmto deťom pomôcť.

Na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Ružinove pôsobia lekári, ktorí sa fetálnou medicínou úspešne zaoberajú. Zachránili už desiatky detí, ktoré napríklad trpeli chudokrvnosťou a dostali ešte v maternici transfúziu, zachránili tiež deti matkám, ktorým predčasne odtiekla plodová voda, deti s vývinovými poruchami močového traktu a hrudníka, či dokonca dieťa s nádorom na krku.

Na Slovensku máme lekárov na svetovej úrovni

Doc. Vladimír Ferianec a jeho kolegyne a kolegovia v Ružinovskej nemocnici už dnes pracujú v oblasti fetálnej medicíny na svetovej úrovni. Dokazuje to aj fakt, že viaceré ich diagnostické a liečebné metódy a techniky sú originálne a na základe ich úspešného publikovania následne citované vo vedeckej literatúre (liečba predčasného odtoku plodovej vody – amniopatchliečba nedostatku tvorby hormónu štítnej žľazy plodu a následne vzniknutej strumy atď.). Niektoré práce doc. Ferianca a jeho tímu sa dostali dokonca do Amerických medicínskych usmernení napr. (The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines) a do The Perinatal revolution, čo je potvrdením vnímania unikátnosti jeho práce aj v jednom z najvyspelejších zdravotníckych systémov na svete.

Keď sa podarí získať dodatočné zdroje, lekári v Ružinovskej nemocnici  budú mať nielen lepšie podmienky na vykonávanie zákrokov, ktoré  robia už v súčasnosti, ale budú môcť aj  rozšíriť diagnostiku a liečbu o ďalšie diagnózy, s ktorými dnes musia tehotné ženy posielať do zahraničných nemocníc (ak si to matka a jej rodina sú schopní zabezpečiť). Išlo by napríklad o vnútromaternicové operácie rázštepov chrbtice, prietrže bránice, syndróm amniálnych pruhov, či operácie pri patologických situáciách u viacplodových gravidít.



Text a foto: GPK Ružinov

1/1
Vaše reakcie
Zavrieť reklamu