Ako vznikla profesia horského vodcu?

Horský vodca. Foto: Shutterstock

Prvú písomnú zmienku o horskom vodcovi v Tatrách zanechal zrejme Daniel Speer vo svojom cestopise Uhorský či dácky Simplicissimus v roku 1683 a v nasledujúcich rokoch logicky vyvolal zvýšený záujem o tatranskú prírodu a tiež dopyt po vodcovských službách.

V roku 1873 vznikol Karpatský spolok, ktorého cieľom bola propagácia Vysokých Tatier. O rok neskôr boli schválené a zaregistrované prvé stanovy tatranskej vodcovskej služby.

Po prvej svetovej vojne, keď zo zákona zanikli všetky predvojnové spolky, organizovanie horskej vodcovskej služby prevzal Klub československých turistov.

Zmena politického systému po druhej svetovej vojne priniesla zánik živnostníkov a tým aj zánik profesie horský vodca. Horská vodcovská činnosť však napriek tomu prežila, a to pod hlavičkou preventívnej činnosti.

Vo Vysokých Tatrách ju do roku 1989 vykonávali horskí vodcovia Horskej služby správy TANAP-u. Legislatívne kroky po roku 1989 umožnili opäť oživiť profesiu horského vodcu. Začali sa písať zatiaľ posledné riadky slovenskej histórie tohto povolania.

V roku 1991 bola založená Národná asociácia horských vodcov SR, ktorá následne nadviazala kontakt s UIAGM (Medzinárodné združenie asociácií horských vodcov).

Zdroj: www.nahvsr.sk
Foto: Shutterstock

1/1
Zavrieť reklamu