Prvá pomoc pri úrazoch na dvoch kolesách

Prvá pomoc pri úraze na bicykli. Foto: Shutterstock

Úrazy sa cyklistom nevyhýbajú, a preto je dôležité vedieť, ako postupovať v prípade potreby prvej pomoci.

Technický stav bicykla

Častou príčinou nepríjemných úrazov cyklistov býva podcenenie technického stavu bicykla. Na začiatku sezóny by ste ho mali dať prekontrolovať v špecializovanom servise, no nezanedbajte ani priebežnú kontrolu. Stav pneumatík, funkčnosť bŕzd a osvetlenie sú základom.

Reflexné prvky nielen na bicykli, ale aj na vašom oblečení vám môžu zachrániť život, preto ich neberte na ľahkú váhu. Tak ako pri každom športe, aj pri cyklistike platí – hlavne nepreceniť vlastné sily! Rovnako myslite na oblečenie – dnes sa športové oblečenie vyrába z kvalitných materiálov z mikrovlákna, ktoré zabezpečujú dostatočnú cirkuláciu vlhkosti a udržiavajú telo v komfortnej teplote. V kombinácii s primeraným príjmom vhodných tekutín zabránite prehriatiu a vyčerpaniu organizmu.

Keď nestačí len pofúkať

Padnúť z bicykla nie je problém. Pod kolesá sa pripletie nečakaná prekážka, na chvíľu stratíte pozornosť alebo prudko zabrzdíte a zrazu ležíte pri bicykli. Pri troche šťastia vyviaznete len s ľahšou odreninou či modrinou. Aj takúto ranu však treba vedieť ošetriť. Ako na to?

Povrchové plošné odreniny väčšinou slabo krvácajú, no sú nepríjemné pre pálčivú bolesť, ktorá ich sprevádza. Odreniny sú náchylné na vznik infekcií a hoja sa pomerne dlho. Pri ošetrení ranu dezinfikujte roztokom na to určeným a následne ranu sterilne prikryte.

Musíte ošetriť ranu, ktorá silno krváca? Najprv priblížte okraje rany opatrne k sebe a následne ranu zatiahnite obväzom. Vždy vyhľadajte chirurgické ošetrenie! Pri páde z bicykla budú s veľkou pravdepodobnosťou v rane nečistoty z cesty. Vtedy je potrebné šetrne a dôkladne odstrániť z rany všetky nečistoty, dezinfikovať ju a sterilne prikryť. Ak nemáte odvahu ranu vyčistiť, vyhľadajte odborné vyšetrenie, ale špinu nikdy v rane nenechávajte, hrozí vznik infekcie.

Prilba a úrazy hlavy

O prilbách sa veľa hovorí, no stále málo cyklistov si svoju hlavu váži natoľko, aby do prilby investovali. Podľa zákona je prilba povinná u ľudí starších ako 18 rokov počas jazdy mimo obce, deti do pätnásť rokov ju musia nosiť stále a bez výnimky.

Úrazy hlavy nepatria v cyklistickom svete medzi raritu. Medzi hlavné príznaky úrazov hlavy patria poruchy vedomia, bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť, vracanie. Ak pozorujete krvácanie z ucha, nosa či dokonca z úst, pravdepodobne ide už o závažný stav (prasklina spodiny lebečnej).

Úrazy hlavy nepodceňujte. Foto: Shutterstock
Úrazy hlavy nepodceňujte. Foto: Shutterstock

Všeobecným pravidlom pri úrazoch hlavy je nepodceňovať ich. Aj na prvý pohľad ľahký otras mozgu môže mať nepriaznivý vývoj a rovnako môže zanechať následky. Ak je zranený po úraze hlavy pri vedomí, uložte ho na chrbát s mierne podloženou hlavou.

Ošetrite poranenie (sterilným obväzom) a snažte sa s postihnutým rozprávať. Kontrolujete tým stav jeho vedomia. Nikdy zranenému nepodávajte nič na pitie, jedenie a už vôbec nie lieky. Podľa závažnosti zranenia privolajte záchranku alebo zraneného dopravte k lekárovi sami. Ak je zranený v bezvedomí a dýcha, zabezpečte priechodnosť dýchacích ciest tým, že ho uložíte do stabilizovanej polohy.

Šok

Šok patrí medzi život ohrozujúce stavy, preto je dôležité vedieť ho rozpoznať a zároveň vedieť, ako postupovať, aby jeho následky neboli fatálne. Nehovorí však o šoku v zmysle psychickej reakcie ako panika či úzkosť. Traumatický šok vzniká po úraze a prejavuje sa postupným zlyhávaním krvného obehu, hlbokým poklesom krvného tlaku. Telo trpí nedostatkom kyslíka a postupne zlyhávajú jeho funkcie. Jeho nástup môžete očakávať napríklad pri silnom krvácaní a jeho rozvoj podporuje aj bolesť.

Pozorujete nasledujúce príznaky? Nepokoj, neostré videnie, smäd, nevoľnosť, studená, bledá a spotená koža, rýchly a slabo hmatateľný pulz, zrýchlené dýchanie. Ak áno, je najvyšší čas použiť ľahko zapamätateľné pravidlo 5T. Ešte pred jeho aplikovaním uložte postihnutého do protišokovej polohy – poloha na chrbte, keď je potrebné dolné končatiny podložiť aspoň do výšky 30 cm. Do tejto polohy postihnutého nedávame pri poranení hlavy alebo hrudníka, srdcových a dýchacích ťažkostiach či bezvedomí!

Pravidlo 5T

  • TICHO: Osobu pohodlne uložte, snažte sa pre ňu zaistiť telesný a duševný pokoj aktívnym upokojovaním.
  • TEPLO: Podchladeniu bráňte prikrytím zdola i zhora.
  • TÍŠENIE BOLESTI: Začnite ošetrovať poranenia.
  • TEKUTINY: Väčšina ľudí v šoku má pocit smädu, preto môžete postihnutému ovlažovať pery, aby ste tento pocit zmiernili. V žiadnom prípade mu nedávajte piť, pretože by to mohlo vyvolať vracanie, ktoré zhoršuje stav.
  • TRANSPORT: Privolajte odbornú pomoc a medzitým kontrolujte vedomie a dýchanie

Zapamätajte si ešte dve dôležité pravidlá pri zastavovaní krvácania:

  • Tlak v rane – najúčinnejšie zastavenie krvácania z reznej rany je tlakom (obväzom, čistou látkou alebo rukou).
  • Cudzie teleso v rane – z rany sa odstraňujú len predmety, ktoré na nej voľne ležia, násilné vyberanie cudzích predmetov môže spôsobiť ďalšie poranenie a vykrvácanie. Ranu a jej okolie dezinfikujte, predmet obložte a pripevnite k časti tela. Vyhľadajte odbornú pomoc!
Zapamätajte si 5 T: ticho, teplo, tekutiny, tíšenie a transport. Foto: Shutterstock
Zapamätajte si 5 T: ticho, teplo, tekutiny, tíšenie a transport. Foto: Shutterstock

Absolvovali ste už kurz prvej pomoci?

Až 75 % úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti blízkych ľudí. Percentá by možno ešte narástli, ak by sa štatistika týkala športových úrazov. Preto je dôležité byť pripravený na situáciu, keď budeme musieť pomôcť niekomu, koho máme radi.

Zvládnuť techniky prvej pomoci nie je nič náročné, stačí niekoľko teoretických znalostí a praktický nácvik. Na stránke www.prvapomoc.sk môže každý  bezplatne, jednoduchou a zaujímavou formou absolvovať e-learningový kurz základov prvej pomoci. V ôsmich lekciách sa vďaka interaktívnym videám a úlohám naučíte teóriu. Na konci e-learningového kurzu je pripravený krátky test, ktorý preverí nadobudnuté znalosti. Na základe jeho výsledkov získa úspešný absolvent Certifikát Krajiny záchrancov, ktorý ho oprávňuje na druhý krok. Tým je absolvovanie praktického kurzu prvej pomoci za zvýhodnenú cenu 14,90 €.

Viac informácií nájdete na  www.prvapomoc.sk.  Chcete mať postupy prvej pomoci stále pri sebe? Stiahnite si do mobilu aplikáciu Prvá pomoc! www.prvapomoc.sk/aplikacia

Text: Redakcia
Foto: Shutterstock

1/1
Zavrieť reklamu