Aj cyklistovi hrozia pokuty stovky eur

Cyklistom hrozia pokuty. Zdroj: Shutterstock

Pri vážnom porušení predpisov na bicykli hrozí nielen pokuta, no aj zákaz jazdy na ňom. Vodičák na auto vám však zobrať nesmú.

Ľudia z kancelárií v mestách opäť objavujú bicykle na cestu do práce. Obyvatelia vidieka zasa siahajú po bicykli ako po lacnejšom dopravnom prostriedku. Nie vždy si však vyberajú tie správne bicykle, ktoré podľa predpisov patria na cesty.

Na to, aby ste mohli s bicyklom na cestu, už dávno nestačí mať len rám, dve kolesá, reťaz, pedále a riadidlá.

Každý bicykel, či je určený pre dieťa, ženu, muža, alebo športovca, musí spĺňať niektoré technické požiadavky. Vznikli preto, aby bola jazda na bicykli bezpečnejšia.

Staršie bicykle súčasným predpisom zvyčajne nevyhovujú. A ani niektoré moderné, niektorí cyklisti totiž z bicyklov „zhadzujú“ časti, ktoré sa im nezdajú vizuálne atraktívne a pritom na nich v predajni boli. Hazardujú pritom nielen s bezpečnosťou, no riskujú aj pokutu.

Čo nesmie chýbať na bicykli

Čo všetko musí mať bicykel, stanovuje vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Podľa nej bicykel musí byť vybavený dvoma od seba nezávislými brzdami, spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, zakončením páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu. Ďalej musí mať  matice nábojov kolies, vyhláška predpisuje aj umiestnenie a farbu odrazových skiel.

Ak používate bicykel aj za zníženej viditeľnosti, teda za tmy, za dažďa, hmly, nestačia len odrazky. Vyhláška určuje, akými svetlami musí byť vybavený. Blatníky a kryty reťazí sú nepovinné. To isté platí aj pre nosič batožiny a sedadlo pre dieťa. Prilba nemôže byť hocijaká

Nielen bicykel musí byť správne vybavený, ale cyklista musí mať za istých okolností niektoré veci. Napríklad odev s reflexnými prvkami (reflexná vesta) musí mať na sebe za zníženej viditeľnosti, ak sa jazdí po krajnici alebo po okraji vozovky.

Mimo obce si cyklisti musia chrániť hlavu riadne upevnenou prilbou. Deti do 15 rokov ju musia mať na hlave aj v obci. Nie je však prilba ako prilba. Vyhláška v tomto prípade cituje predpísané štátne normy. Ak si preto dáte na hlavu napríklad takú, ktorú ste dostali od známeho zo stavby, je to z pohľadu predpisov to isté, akoby ste na hlave nič nemali.

Cyklistom hrozia pokuty. Zdroj: Shutterstock
Cyklistom hrozia pokuty. Zdroj: Shutterstock

Aj keď to nikto nikde neprikazuje, pri jazde na bicykli je vhodné používať ochrannú prilbu aj v obci. A odev s reflexnými prvkami ešte nikomu neuškodil ani za denného svetla. V obchodoch sa predávajú aj ďalšie ochranné prvky, ktoré zvyšujú ochranu cyklistu pred úrazom.

Jazdiť vám môžu zakázať. Stačí, aby bicykel v premávke nemal jednu z povinných častí, a vodičovi hrozí pokuta do 60 eur na mieste alebo do 100 eur na dopravnom inšpektoráte. Pokuta do 60 eur neminie ani cyklistu, ktorého policajti  prichytia počas jazdy bez ochrannej prilby alebo bez reflexnej vesty na miestach, kde je to povinné.

S pokutou, ako keby ste sedeli za volantom auta, počítajte aj vtedy, ak porušujete dopravné predpisy alebo jazdíte na bicykli s alkoholom v krvi. Vtedy môžete dostať pokutu na mieste až do 650 eur. Za istých okolností vám na dopravnom inšpektoráte alebo na súde môžu zakázať aj bicyklovať. Aj keď sa to zdá kuriózne, zákony to nevylučujú. Nikto vám však za porušenie dopravných predpisov na bicykli nesmie zadržať vodičský preukaz na motorové vozidlo.

Cestička pre cyklistov

Značka prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

Cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané. Bicyklom sa podľa vyhlášky rozumie aj trojkolka, viackolka a viacsedadlové bicykle, napríklad tandemy poháňané ľudskou silou. Trojkolka a viackolka musia byť vybavené aspoň jedným svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom spĺňajúcim technické požiadavky podľa technickej normy. Zadné svietidlo musí byť pevne umiestnené na ľavej strane vo výške 250 – 900 milimetrov nad rovinou pozemnej komunikácie.
(tn)

Čo sa smie a čo nie

Základné pravidlá, ktorými sa treba riadiť pri jazde na bicykli. Keď nie je označená cesta, zostáva cyklistom pravá krajnica. Ak idete na bicykli, využívajte prednostne cestičky pre cyklistov. Mnohí sa však s takým niečím na Slovensku nemajú možnosť stretnúť. V týchto prípadoch cyklista môže jazdiť pri pravom okraji vozovky.

Ak je vás na bicykloch viac, mimo cestičiek pre cyklistov jazdite po jednom za sebou. Je to bezpečnejšie a nebudete tiež blokovať prípadnú premávku áut. Dopravné predpisy určujú, že na cestičke pre cyklistov môžu ísť vedľa seba dvaja cyklisti, ak tým nikoho neobmedzia alebo neohrozia.

Do lesa môžete ísť len v niektorých prípadoch

Bicykle smú za istých okolností aj do lesa. Pravidlá, ktoré určuje zákon o lesoch a ďalšie predpisy však nie sú jednoznačné. Vo všeobecnosti síce platí, že cyklisti smú v lese jazdiť len po lesnej ceste alebo po vyznačenej trase, no rozoznať lesnú cestu od „necesty“ v praxi pre chýbajúce značenia býva zložité.

Pravidlá pre bicykle platia aj lese. Zdroj: Shutterstock
Pravidlá pre bicykle platia aj lese. Zdroj: Shutterstock

Podľa Jána Ľuptáka z občianskeho združenia Cykloklub Poľana, značené cyklotrasy v lesoch neexistujú a spôsob určenia, ktoré cesty sú pre jazdu povolené, je taký nejednoznačný, že to dnes nikto nevie. Nezrovnalosti podľa neho obsahuje aj mapa lesných ciest pre cyklistov Národného lesníckeho centra.

Akrobati nie sú vítaní

Bicykel v cestnej premávke nie je priestorom na dokazovanie svojich zručností. Preto zákon o cestnej premávke zakazuje jazdiť bez držania riadidiel a prikazuje mať počas jazdy nohy na pedáloch. Nesmiete sa tiež držať iného vozidla a nechať sa ním takto viesť.

Aj keď by ste si tým mohli ušetriť množstvo energie a č asu, je zakázané viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Na jednomiestnom bicykli nejazdite viacerí. Výnimkou je len situácia, ak jazdíte na bicykli vybavenom pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy. Musíte mať však viac ako 15 rokov a dieťa musí byť mladšie ako 10 rokov.

Deti na bicykli s pomocnými kolieskami na cestu nesmú

Deti do desiatich rokov smú jazdiť na ceste len pod dohľadom. Výnimkou z tohto pravidla sú len cestičky pre cyklistov, poľné cesty, lesné cesty a cesty v obytnej zóne. Človek, ktorý na dieťa dohliada, pritom musí mať viac ako 15 rokov a musí byť zároveň dostatočne spôsobilý, aby na dieťa dozeral. Zodpovedá totiž aj za dodržiavanie dopravných predpisov dieťaťom. Ak vaše dieťa jazdí na bicykli s postrannými pomocnými kolieskami, do premávky s ním nesmiete. To znamená, že pre takýto bicykel by podľa predpisov mala byť tabu nielen cesta, ale aj chodník. To neplatí pre miesta mimo cesty.

Text: Tomáš Novotný © SME
Foto: Shutterstock

1/1
Zavrieť reklamu