Nitriansky kraj – výlet po neznámych miestach s nádychom výnimočnosti

26. augusta 2021

Dotknite sa zákutí a miest, ktoré sa oplatí zažiť. Spoznajte krásy Nitrianskeho kraja všetkými zmyslami. Bude na vás dýchať história a dejiny. Oddýchnete si v tieni ruín hradov a v lesných húštinách. To všetko môžete spoznať, ak sa zatúlate v kraji pešo, alebo aj na bicykli. Možností na výlet je viac ako sa zdá.

Ozajstné rarity a chuťovky, Nitriansky kraj je popretkávaný históriou a dá sa aj dnes zažiť. Niekdajšie hrady a kaštiele už možno trochu ošumeli, ale stále sa oplatí nadýchať sa ich majestátnosti.

Oblasť, ktorú vám dnes dávame do pozornosti, už v minulosti mali v obľube grófi, hradní páni a prezidenti. Nechajte sa previesť po miestach, kde cítiť dupot koní, silu zubrov a neopísateľnú vôňu kvetov. Jednoducho silu prírody, histórie a slobody.

1 Hrad Hrušov

Na brale Skalka Tribečského pohoria bol koncom 13. stor. vybudovaný menší gotický hrad s charakteristickým hrubým múrom oválneho pôdorysu a obytným palácom, ktorý patril Matúšovi Čákovi Trenčianskemu.

Hrad Hrušov. Foto: Shutterstock
Hrad Hrušov. Foto: Shutterstock

Hrad prešiel viacerými rozsiahlymi rekonštrukciami, až v r. 1708 zanikol demoláciou cisárskymi vojskami. Zachovaná časť architektúry sa priebežne konzervuje a rekonštruuje.

2 Zámok, Národný žrebčín a Múzeum koní Topoľčianky

Pôvodne renesančný zámok sa po r. 1918 stal letným sídlom prezidentov republiky. V troch renesančných krídlach zámku je umiestnené hotelové zariadenie, v južnom krídle sa nachádza múzeum historického nábytku, zbraní a umeleckých remesiel.

Topoľčianky. Foto: Shutterstock
Topoľčianky. Foto: Shutterstock

V areáli anglického parku sa nachádza Národný žrebčín – centrum chovu a šľachtenia koní na Slovensku, jazdiareň a ojedinelé Hipologické múzeum.

Jazierko v krásnom parku za kaštieľom Topoľčianky. Foto: Shutterstock

Národný žrebčín bol založený v r. 1921 a jeho úlohou bol chov žrebcov plemien arab, lipican, nonius, anglický polokrvník a hucul.

Topoľčianky sú známe chovom lipicanov. Foto: Shutterstock

V Hipologickom múzeu s viac než 2 000 exponátmi môžu návštevníci obdivovať majstrovsky vypracované sedlá, chomúty, postroje, ale aj expozíciu dopravných prostriedkov a zariadenie sedlárskej, kováčskej a kolárskej dielne.

3 Zubria zvernica

Pre záchranu populácie zubrov, blízkych príbuzných amerického bizóna, bola v r. 1958 založená neďaleko obce Lovce pri Topoľčiankach zvernica s rozlohou 140 ha.

Zubria zvernica. Foto: Shutterstock
Zubria zvernica. Foto: Shutterstock

Do dnešnej doby sa narodilo až takmer 180 zubrích mláďat. Mená všetkých zubrov narodených na Slovensku začínajú slabikou Si ako Sibirka, Sigmund, Sivko… 

Súčasťou zvernice je aj 2,5 km dlhý náučný chodník o histórii chovu zubrov s ďalšími pozoruhodnosťami flóry a fauny. Zubria zvernica je prístupná verejnosti celoročne.

4 Arborétum Mlyňany

Arborétum založil v r. 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi. Dnes je to špičkové, špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied, ktoré spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe.

Arborétum Mlyňany. Foto: Shutterstock
Arborétum Mlyňany. Foto: Shutterstock

Na rozlohe takmer 67 ha sa nachádza približne 2 000 druhov drevín. Súčasťou arboréta je aj neoklasicistický kaštieľ postavený v r. 1894.
Okrem administratívnych priestorov sa tu nachádza aj knižnica, učebňa Svet stromov, Tvorivé dielne a Ambrózyho pamätná izba. Arborétum je pre návštevníkov otvorené po celý rok.

Japonská záhrada na jeseň v arboréte Mlyňany. Foto: Shutterstock

5 Kaštieľ Pustý Chotár-Beladice

Dvojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu s ústredným vežovým rizalitom nadobudla svoj súčasný charakter neoklasicistickou prestavbou staršieho kaštieľa rodu Jesenských na prelome 19. a 20. stor.

Od r. 2003 slúži ako štýlové hotelové zariadenie s kongresovým zázemím, wellness centrom a unikátnym golfovým simulátorom.

V anglickom parku pri kaštieli je od r. 2007 prístupná Prírodná galéria umeleckej keramiky.

6 Vodný mlyn Machulince

Najstarší vodný mlyn v Machulinciach, z ktorého je dnes jedinečná technická pamiatka, sa spomína už v r. 1782. Prvým známym majiteľom bol mlynár Žirka. Kompletnú rekonštrukciu a spustenie malej vodnej elektrárne začal v r. 1983 Andrej Hvišč.

V súčasnosti poskytuje mlyn možnosti ubytovania, konania spoločenských akcií alebo len príjemného posedenia a oddychu v záhrade s potôčikom.

7 Živánska veža

Juhovýchodne od obce Jedľové Kostoľany nad údolím rieky Žitava sa nachádza ruina strážnej veže zo 14. stor., ktorej úlohou bolo zrejme vyberať mýto a chrániť obchodnú cestu na Pohronie k Novej Bani, v tej dobe známej ťažbou zlata.

Kamenná veža kruhového pôdorysu patrila k Hrušovskému hradu a pomenovanie „Živánska veža“ odkazuje na legendu, podľa ktorej sa tu zdržiavali aj zbojníci.

8 Národná prírodná rezervácia Včelár

Prírodná rezervácia pri obci Obyce. Foto: Shutterstock
Prírodná rezervácia pri obci Obyce. Foto: Shutterstock

Nachádza sa v katastri obce Obyce a má rozlohu 8,7 ha. Pre zachovanie suchomilnej a teplomilnej flóry a fauny žijúcej v podmienkach skalnej lesostepi bolo územie v r. 1983 vyhlásené za prírodnú rezerváciu, ktorá je súčasťou nadregionálneho biokoridoru Patianska cerina – Včelár – Vtáčnik.

Text: Región Nitra
Foto: Shutterstock

1/1
Zavrieť reklamu