Päta alebo predná časť chodidla?

25. októbra 2022

To je najčastejšia otázka, keď sa diskusia zvrtne na tému bežeckej techniky. To, akým spôsobom vykonáme bežecký pohyb, typ dopadu chodidla na podložku, náš bežecký postoj, typ krokov, vertikálna oscilácia, má v konečnom dôsledku vplyv na našu rýchlosť, svalové zaťaženie a v neposlednom rade aj na zranenia.

Medzinárodné výskumy, ale aj prieskum, ktorý sme robili na vzorke 1100 slovenských bežcov, ukazuje, že každého druhého bežca minimálne raz ročne limituje bežecké zranenie. Zranenia bežcov sú najčastejšie zapríčinené buď nesprávnou bežeckou technikou, alebo príliš veľkým bežeckým objemom.

Priemerný bežec urobí pri 30-minútovom behu približne 5000 krokov. Naše telo počas behu zapája rôzne svaly a kĺby do sekvencie pohybov, ktoré nás posúvajú vpred. Každý z nás je jedinečný a spôsob, akým jednotlivé bežecké kroky vykonáme, má vplyv na to, ako efektívne využívame energiu, aké svaly, šľachy a kĺby zaťažujeme, a v konečnom dôsledku aj na to, akú máme predispozíciu na určitý typ zranenia.

Je preto dobré poznať svoj bežecký štýl, snažiť sa ho napraviť a taktiež do svojej tréningovej rutiny zapojiť aj silový tréning. Posilnenie svalových partií, ktoré v dôsledku individuálnej bežeckej techniky najviac zaťažujeme, zlepší schopnosť nášho pohybového aparátu zvládať bežeckú záťaž, a tým pádom eliminovať riziko zranenia.

Bežecká technika a fázy behu

Technika predstavuje vykonanie daného pohybu čo najefektívnejšie a čo najsprávnejšie. Správna technika = zdravá technika behu. Bežecká technika sa hodnotí podľa niekoľkých základných kritérií – podľa zapojenia jednotlivých fáz bežeckého pohybu: fázy opory a letovej fázy/fázy vzletu.

K poraneniam dochádza najmä vo fáze opory, preto sa jej povenujeme detailnejšie a ukážeme si cvičenia, ktoré posilnia tie svalové partie, ktoré pri rôznom vykonaní tejto fázy najviac zaťažujeme.

Na ďalšej strane sa dozviete, aké štyri bežecké fázy poznáme.

1/4
Zavrieť reklamu