Poznáte živočíchy žijúce na Slovensku?

26. decembra 2019
Fauna. Foto: Shutterstock

Otestujte sa, či poznáte živočíchy, ktoré žijú na Slovensku.

0%

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Dážďovník tmaví. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Dážďovník tmavý je malý sťahovavý vták, ktorý patrí k najlepším letcom.

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Fuzáč alpský. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Geograficky je zaznamenaný výskyt Fuzáča alpského od západného Francúzska až po pobaltské krajiny. Preferuje zachovalé svetlé bučiny a horské zmiešané lesy.

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Vydra riečna. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Výskyt je v dôsledku prenasledovania a narušenia životného prostredia v strednej Európe obmedzený. Vydra je ohrozený živočích, v minulosti decimovaný najmä lovom, v súčasnosti limitovaný nedostatkom biotopov.

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Králik divý. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Králik divý pochádza zo severozápadnej Afriky. Už v stredoveku ho priviezli zo Špa­nielska do strednej Európy a odtiaľ putoval do všetkých častí sveta.

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Bučiak trsťový. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Bučiak trsťový obýva rozsiahle porasty trste, ktoré vznikajú na plytčinách pozdĺž riek a jazier v nižších polohách.

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Rybárik riečny. Foto Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Na Slovensku sa vyskytuje takmer na celom území, pri riekach, potokoch, stojatých vodách i mŕtvych ramenách obrastených stromami a kriačinami. Hniezdi v nore dlhej až 1 m, ktorú si vyhrabá­va v kolmých brehoch nad hladinou.

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Lipeň tymiánový. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Je charakteristický pre podhorskú zónu riek a potokov. Uprednostňuje rýchle podhorské riečky s čistou vodou, väčšinou spoločne so pstruhom a hlavátkou.

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Srnec lesný. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Srnec lesný sa vyskytuje vo všetkých typoch lesa (do 1400 m n. m.), rád však vychádza do polí a lúk. V západoslovenskej nížine žijú srnce v otvorenej kultúrnej krajine.

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Hlavátka podunajská. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Hlavátka podunajská je označovaná za kráľovnú našich vôd, a to právom. Je jedným z najväčších sladkovodných dravcov a z hľadiska športového rybolovu je extrémne vysoko cenená.

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Hýľ lesný. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Naše populácie sa vyskytujú v horských lesoch po celom území Slovenska, približne od výšky 500 m až po hornú hranicu lesa. V mimohniezdnom čase je častým hosťom v údoliach a v nížinách.

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Plch sivý. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Tento plch je u nás pomerne vzácny. Obýva listnaté lesy, hlavne bučiny, ale môžeme ho nájsť aj v parkoch, záhradách na teplejších a suchších miestach.

Ako sa nazýva živočích na obrázku?

Vidlochvost feniklový. Foto: Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Ťažisko jeho výskytu sa nachádza v nížinách a pahorkatinách, ale vystupuje aj do najvyšších pohorí. V súčasnej dobe je vidlochvost feniklový rozšírený po celom území Slovenska.

Poznáte faunu Slovenska?
Gratulujeme !!!

Foto: Shutterstock

Oči máš otvorené a živočíchy okolo nás skutočne poznáš. Skús ešte šťastie v kvíze so známymi miestami na svete, či ich spoznáš podľa fotografií, alebo kvíz, či poznáš hlavné mestá Európy alebo psie plemená.
Celkom dobré.

Foto: Shutterstock

Niektoré živočíchy poznáš a niektoré nie... Chodievaj častejšie do prírody a maj oči otvorené. Skús ešte šťastie v kvíze so známymi miestami na svete, či ich spoznáš podľa fotografií, alebo kvíz, či poznáš hlavné mestá Európy alebo psie plemená.
Hmmm...

Foto: Shutterstock

Skús viac šťastia v kvíze so známymi miestami na svete, či ich spoznáš podľa fotografií, alebo kvíz, či poznáš hlavné mestá Európy alebo psie plemená.

Text: Miloš Kollár
Foto: Shutterstock

1/1
Vaše reakcie
Zavrieť reklamu