Otestujte svoju slovenčinu v ľahkom diktáte s veľkonočnou tematikou

29. marca 2024
stará mama s vnúčatami pečie veľkonočné koláče

Veríme, že prežívate príjemné a oddychové veľkonočné sviatky. Pripravili sme si pre vás tematický kvíz.

Priznáme sa, tento diktát je oddychový, čiže určite ho zvládnete. Tak poďme na to!


0%

Veľkonočné sviatk_ sú spojené s rôzn_m_ zv_km_ a trad_ciam_.

maľovanie veľkonočných vajíčok Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Veľkonočné sviatky sú spojené s rôznymi zvykmi a tradíciami.

Príprav_ veľkonočn_ch jedál začínajú niekoľko dn_ pred sviatkam_.

maľovanie veľkonočných vajíčok Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Prípravy veľkonočných jedál začínajú niekoľko dní pred sviatkami.

Na B_elu sobotu sa rozozvuč_ kostoln_ zvon a vo vzduchu c_t_ť vôňu kad_dla.

maľovanie veľkonočných vajíčok Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Na Bielu sobotu sa rozozvučí kostolný zvon a vo vzduchu cítiť vôňu kadidla.

Pondelkové oblievačk_ s_ žen_ pr_l_š neuž_vajú.

maľovanie veľkonočných vajíčok Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Pondelkové oblievačky si ženy príliš neužívajú.

Veľkonočné oslav_ často zahŕňajú návštevu kostola, kde sa kresťan_a zúčastňujú na veľkonočn_ch obradoch.

maľovanie veľkonočných vajíčok Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Veľkonočné oslavy často zahŕňajú návštevu kostola, kde sa kresťania zúčastňujú na veľkonočných obradoch.

Pred Veľkou nocou si nenechajte ujsť zdobenie vaj_čok rôzn_m_ farbam_- c_klaménovou, t_rk_sovou a s_vou.

maľovanie veľkonočných vajíčok Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Pred Veľkou nocou si nenechajte ujsť zdobenie vajíčok rôznymi farbami - cyklaménovou, tyrkysovou a sivou.

Na Veľkú noc sa konč_ pôst - mnoh_ sa postia od sladkost_, c_gariet alebo alkohol_ck_ch nápojov.

maľovanie veľkonočných vajíčok Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Na Veľkú noc sa končí pôst - mnohí sa postia od sladkostí, cigariet alebo alkoholických nápojov.

Na Veľkonočn_ pondelok sa žen_ skr_vajú pred kupačm_.

maľovanie veľkonočných vajíčok Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Na Veľkonočný pondelok sa ženy skrývajú pred kupačmi.

Trad_cie Veľkej noc_ sa l_šia od krajin_ ku krajine.

maľovanie veľkonočných vajíčok Shutterstock
Správne! Nesprávne!

Tradície Veľkej noci sa líšia od krajiny ku krajine.

Mnohé kultúr_ majú vlastné trad_čné r_tuály spojené s Veľkou nocou.

Správne! Nesprávne!

Mnohé kultúry majú vlastné tradičné rituály spojené s Veľkou nocou.

Diktát na veľkonočnú tému
Paráda, diktát ste zvládli ľavou-zadnou!

Kvíz - dobrý výsledok

Bol poriadne ľahký, však? Vyskúšajte, ako vám idú i/y v tomto diktáte alebo zistite, či vám robia problém chytáky. Alebo vyskúšajte naše kvízy o slovenskej populárnej hudbe. Toto je prvá časť a tu sa môžete otestovať v druhej časti kvízu o slovenskej (nielen) populárnej hudbe.
Celkom fajn.

Kvíz - priemerný výsledok

Ale mohlo to byť aj lepšie. Tento diktát naozaj nebol príliš náročný. Bol poriadne ľahký, však? Vyskúšajte, ako vám idú i/y v tomto diktáte alebo zistite, či vám robia problém chytáky. Alebo vyskúšajte naše kvízy o slovenskej populárnej hudbe. Toto je prvá časť a tu sa môžete otestovať v druhej časti kvízu o slovenskej (nielen) populárnej hudbe.
Nič moc.

Kvíz - zlý výsledok

Skúste sa otestovať ešte raz alebo vyskúšajte iné kvízy. Bol poriadne ľahký, však? Vyskúšajte, ako vám idú i/y v tomto diktáte alebo zistite, či vám robia problém chytáky. Alebo vyskúšajte naše kvízy o slovenskej populárnej hudbe. Toto je prvá časť a tu sa môžete otestovať v druhej časti kvízu o slovenskej (nielen) populárnej hudbe.


Text: EF
Foto: Shutterstock

1/1
Zavrieť reklamu