Plitvické jazerá – po stopách Vinnetoua

23. decembra 2018
Plitvické jazerá. Foto: Shutterstock

Najväčší a najstarší národný park Chorvátska ponúka okrem scenérií notoricky známych z filmu Vinnetou aj pohľad na sieť nádherných 16 modrých a zelených jazier.

Práve v nich sa ukrýva 20 krasových jaskýň, v ktorých boli nájdené archeologické pozostatky z rôznych dôb minulosti.

Zvláštnosťou sú aj baktérie žijúce v machu na terasách. Vďaka nim bariéry každoročne narastajú o 3 cm.

Na premeny jazier má vplyv aj neustály pohyb a tlak vody. Dolné jazerá vznikli prepadom stropov podzemných jaskýň a ich zaplnením vodou.

Plitvické jazerá. Foto: Shutterstock
Plitvické jazerá. Foto: Shutterstock

Jazerná sústava je spojená vodopádmi vysokými až 76 m. Za najkrajšie sa považujú vodopády Sastavci s výškou 49 m. Park ponúka aj bohaté lesné a lúčne biotopy s početnými druhmi rastlín a živočíchov.

Práve bukovo-jedľový les je jeden z najkrajších pralesov v Európe.

Text: Redakcia
Foto: Shutterstock

Vaše reakcie
Najnovšie vydanie

RELAX 5/2019

Objednať
Relax na Facebooku