Prvá pomoc pri autonehode

15. februára 2014
Prvá pomoc pri autonehode. Foto: Shutterstock

Správy o dopravných nehodách sú súčasťou nášho každodenného života. Či už ide o suché konštatovania dopravného servisu alebo o šokujúce reportáže v televízii, vždy sú za nimi životy a zdravie ľudí.

V roku 2013 vzniklo na našich cestách 13 395 dopravných nehôd. Vedieť na mieste nehody poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života.

Vlastná bezpečnosť nadovšetko

V prípade prvej pomoci pri autonehodách platí dvojnásobne, že záchranár musí dbať v prvom rade na svoju bezpečnosť, aby sa z neho nestal ďalší zranený.

Premávka na ceste, rozbité sklo, ale aj unikajúce látky z auta vás môžu ohroziť. Preto si treba dobre zapamätať zásady, ktoré predchádzajú poskytnutiu zdravotníckych úkonov:

 • Zastavte 10 – 15 m pred miestom nehody.
 • Zapnite varovné osvetlenie vlastného automobilu.
 • Oblečte si reflexnú vestu.
 • V priestore nehody nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň.
 • Vytiahnite kľúč zo zapaľovania v havarovanom vozidle.
 • Zistite poranenia osôb.
 • Zaistite auto proti pohybu a prevráteniu (ručná brzda, podloženie).
 • Umiestnite výstražný trojuholník a riaďte premávku, avšak len vtedy, ak je k dispozícii viac záchrancov. Nikdy nezapájajte ľudí z havarovaného vozidla.

Až po zaistení vlastnej bezpečnosti začnite s poskytovaním prvej pomoci, a to v nasledujúcom poradí:

 • Zistite druh poranení a počet ranených.
 • Pripravte si deku, fóliu na uloženie a autolekárničku.
 • Vysloboďte ranených s ohrozením života.
 • Poskytnite neodkladnú prvú pomoc (stláčanie hrudníka a záchranné vdychy, zastavenie krvácania, uloženie do stabilizovanej polohy pri bezvedomí, prevencia šoku).
 • Prehľadajte automobil a okolie (vymrštené osoby, ukryté malé deti).
 • Zavolajte tiesňovú linku 112.
 • Ošetrite ostatné poranenia (zlomeniny, popáleniny, rany).

Privolanie záchrannej zdravotnej služby

Na dispečingu potrebujú zdravotníci vedieť niekoľko základných informácií:

 • Meno volajúceho a číslo telefónu: Aj keď sa číslo vášho telefónu zobrazí v dispečingu na obrazovke, je dobré vedieť, kto volá. V prípade prerušenia vám môžu zavolať.
 • Čo sa stalo, aké sú príznaky.
 • Presnú adresu, miesto nehody, orientačné body.
 • Počet, pohlavie a približný vek postihnutých, druh poranení.
 • Podrobnosti, špeciality.

Čo nájdete v autolekárničke

Hoci najdôležitejšiu a život zachraňujúcu prvú pomoc dokážete poskytnúť aj bez zdravotníckych pomôcok, na ošetrenie rán či udržanie zraneného v komforte do príchodu zdravotnej služby sa vám zíde autolekárnička. Viete, čo všetko táto oranžová škatuľka obsahuje a ako môžete jej obsah použiť?

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov. Na každom obale je uvedený jeden z názvov:

 • Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu – resuscitačné rúško, izotermická fólia, 2 páry vyšetrovacích rukavíc, utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, nožnice.
 • Malé rany, odreniny – rýchloobväz, tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, gázový krycí obväz sterilný – kompres, náplasť hladká textilná.
 • Veľké rany, krvácanie, popáleniny – sterilný obväz, gázový krycí obväz, ovínadlové obväzy.
 • Zlomeniny, poranenia kĺbov – elastický obväz, trojrohá šatka.

Pri prvej pomoci vám môže pomôcť aj karta prvej pomoci, ktorá je súčasťou lekárničky. Jej predná strana obsahuje informáciu o linkách tiesňového volania a obrázkové znaky – piktogramy – život zachraňujúcich úkonov ako zastavenie krvácania, uvoľnenie dýchacích ciest, vonkajšiu masáž srdca, dýchanie z pľúc do pľúc a stabilizovanú polohu. Zadná strana obsahuje opisy jednotlivých úkonov pri rôznych úrazoch a ochoreniach.

Kurz prvej pomoci

Zvládnuť techniky prvej pomoci nie je nič náročné, stačí niekoľko teoretických znalostí a praktický nácvik. Na stránke www.prvapomoc.sk môže každý bezplatne, jednoduchou a zaujímavou formou absolvovať e-learningový kurz základov prvej pomoci.

V ôsmich lekciách sa vďaka interaktívnym videám a úlohám naučíte teóriu. Na konci e-learningového kurzu je pripravený krátky test, ktorý preverí nadobudnuté znalosti. Na základe jeho výsledkov získa úspešný absolvent Certifikát Krajiny záchrancov, ktorý ho oprávňuje na druhý krok. Tým je absolvovanie praktického kurzu prvej pomoci v trvaní 3 hodín za zvýhodnenú cenu 14,90 €.

Tip: Majte záchranára stále pri sebe

Stiahnite si mobilnú aplikáciu od Krajiny záchrancov, s ktorou zvládnete prvú pomoc vždy a všade.

Text: Redakcia
Foto: Shutterstock

1/1
Zavrieť reklamu