Šerm: šport nielen pre gentlemanov

2. septembra 2012
Šerm. Zdroj: Shutterstock

Krásne telo, svieža myseľ. Aj pre vás je to životný cieľ? Zvlášť s pribúdajúcim vekom človeku začnú v hlave oveľa viac rezonovať slová našich predkov: “v zdravom tele zdravý duch”.

Zdraviu síce ťažko rozkážeme, ale môžeme mu aspoň pomôcť. Aktívnym a vyrovnaným životným štýlom. Dnes vám predstavíme šport, vďaka ktorému vaše telo a myseľ ostanú mrštné. A dobrou správou je, že na veku a pohlaví nezáleží.

Ako to už v živote býva, ak chcete v niečom vynikať, predpokladom je, že sa danej činnosti budete venovať dlhodobo. Šerm nie je výnimkou. Svižnosť, výbušnosť a taktika si vyžadujú precvičovanie. Nikde však nie je napísané, že máte trénovať na olympiádu. Skúste si šerm ako aktivitu v ktorej vyventilujete svoj pracovný stres. A ak by vám to malo pomôcť, ako motiváciu si môžete predstaviť svojho šéfa pod ochrannou maskou vášho súpera.

Oživte minulosť

Šerm začal písať svoju históriu už v staroveku. Čas a technologický pokrok sa postaral o postupnú transformáciu – zo zbraní, ktoré boli krátke, ťažké a prevažne sečné sa vyvinuli zbrane bodové a ľahké.

O modernejšiu formu šermu sa postaralo Španielsko, kde v druhej polovici 15. storočia vznikli prvé šermiarske manuály. O rozvoj športového šermu sa veľkou mierou zaslúžil Karol IX., ktorý vo Francúzsku založil šermiarsku akadémiu. Prvá šermiarska škola na Slovensku vznikla v roku 1844 v Bratislave vďaka Ferdinandovi de Martinengovi. Športový šerm sa predstavil už na prvej novodobej olympiáde v roku 1896 v Aténach. V športovom šerme sa v dnešných dobách bojuje šabľou, fleuretom a kordom.

Systém bodovania

Určovanie bodov sa stáva vďaka moderným technológiám spravodlivejšie. V minulosti, keď bodovanie záviselo len na pozorných pohľadoch rozhodcov to bolo dosť problematické. V súčasnosti sa v šerme využíva elektronický systém bodovania. Šermiari používajú špeciálne oblečenie a tzv. aparát. Ten je prepojený so zbraňami šermiarov a pomocou svetiel sú signalizované zásahy. Pri súbojoch najvyššieho rangu sa v poslednej dobe začal využívať aj videorozhodca, ktorý zasiahne v sporných momentoch.

Šabľa (Sabre)

Historický základ šable je v husárskej zakrivenej šabli. Dnešná šabľa je však ľahká a bez zakrivenia. Pohybové variácie a s nimi súvisiaca taktika sú pri používaní tejto zbrane najpestrejšie, pretože súpera možno zasiahnuť sekom aj bodom, keďže šabľa je sečná aj bodná zbraň. Platný povrch šermiara je od polpása nahor. Do roku 1998 šabľou bojovali len muži – šerm šabľou žien bol zavedený ako posledné šermiarske odvetvie. Najúspešnejšie krajiny v šerme šabľou sú Maďarsko, Rusko, Francúzsko a Taliansko, v šerme šabľou žien je najúspešnejšie USA.

Fleuret (Foil)

Fleuret bol vynájdený približne v polovici 18. storočia vo Francúzsku ako tréningová zbraň na trénovanie rýchleho a elegantného šermovania. Platný povrch šermiara predstavuje trup. Hlava, ruky a nohy sú neplatný povrch.

Ak zásah padne na neplatný povrch, aparát to signalizuje bielym svetlom. Platný povrch jedného šermiara je signalizovaný zeleným svetlom, platný povrch druhého šermiara zas svetlom červeným. Šermovanie fleuretom si vyžaduje veľkú rýchlosť a presnosť, pretekári musia byť technicky veľmi zruční a takticky na vysokej úrovni, keďže platný povrch je najmenší zo všetkých troch zbraní. Medzi popredné krajiny patrí Taliansko, Rusko, Nemecko, Francúzsko a Poľsko.

Kord (Epee)

Kord je podobne ako fleuret bodovou zbraňou. Oproti flauretu je však o niečo ťažší. Platným povrchom je celé telo. Prednosť pri zasiahnutí umožňuje len veľmi krátky časový rozdiel medzi dvoma zásahmi súperov.

Ak šermiari zasiahnu takmer súčasne, aparát signalizuje obidva zásahy a bod sa pripočíta obidvom šermiarom – tzv. double. Súboje kordom sa stávajú veľmi atraktívnou disciplínou. Šerm kordom žien bol zavedený v roku 1989. Medzi popredné krajiny patrí Rusko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko a Nemecko.

Text: Redakcia
Foto: Shutterstock

1/1
Zavrieť reklamu