Je Slovensko na reformu národných parkov pripravené?

Národný park Tatry. Foto: Shutterstock

O reforme národných parkov ste už asi počuli. Viete však, o čo v nej ide?

Znie to trochu drsne, no dá sa povedať, že Slovensko v oblasti ochrany prírody a národných parkov stratilo zopár rokov. V porovnaní s Českou republikou je to aspoň 25 rokov. Jednoducho, nedalo sa, nebola tu na rozvoj národných parkov vhodná situácia. A všetci vidíme, že v našich národných parkoch to nevyzerá vždy tak, ako by malo. Tak v čom je problém?

Erik Baláž sa v ďalšom rozhovore pre Lesmír – za tajomstvami divočiny porozprával so skúseným odborníkom Marcelom Uhrinom, ekológom a zoológom v súčasnosti pôsobiacim na Ústave biologických a ekologických vied, ktorý v minulosti pracoval aj na pozícii riaditeľa národného parku Muránska planina.

Veľká zmena pre národné parky

Reforma národných parkov hovorí o tom, že národný park by mal svoje územie spravovať sám, teda nemalo by o ňom rozhodovať ministerstvo alebo iné štátne správy. Keď rozhodnutie prechádza cez toľko ľudí, ťažko hľadať toho, kto nesie za rozhodnutie o národnom parku zodpovednosť.

Národný park Tatry. Foto: Shutterstock
Územie sa spravuje ľahšie vtedy, ak ho sami vlastníte a nie, ak ho vlastnia cudzí ľudia. Foto: Shutterstock

Ďalším podstatným bodom je to, že národný park by mal by vlastniť pozemky, ktoré spravuje. Predstavte si, ako by sa zavádzali zmeny na pozemkoch, ktoré patria cudzím vlastníkom, a o koľko ľahšie by sa zavádzali zmeny na pozemkoch, ktoré národný park sám vlastní.

Prvotným cieľom národného parku by mala byť ochrana prírody. Ďalším cieľom je sprostredkovanie prírody ľuďom, turizmus. Ale národný park môže mať aj množstvo ďalších cieľov, ktoré by mu prinášali zisk.

Mnohí domáci majú zo zmien strach, no pravdou je, že národný park zároveň prináša ekonomický prínos pre široké okolie. Vedeli ste, že napríklad Yellowstonský park pozitívne ovplyvňuje okolie až do 100 míľ od hranice jeho územia?

Yellowstonský národný park je síce výnimočný, ale má pozitívny dopad na obyvateľov až 100 míľ od hranice jeho územia. Foto: Shutterstock
Yellowstonský národný park je síce výnimočný, ale má pozitívny dopad na obyvateľov až 100 míľ od hranice jeho územia. Foto: Shutterstock

Vo svete už existujú príklady, z ktorých by sme sa mohli poučiť. Jedným z pozitívnych vzorov zo zahraničia je Národný park Bavorský les, v ktorom po rokoch spravovania vlastného územia národného parku vidieť významný pozitívny dopad na prírodu, turizmus, ekonomiku aj domácich obyvateľov.

Zmena v celom systéme spravovania národných parkov však nie je jednoduchá, bude sa na nej musieť pracovať dôkladne a pomalými krokmi. Prvými národnými parkami na Slovensku, ktorých by sa táto zmena týkala, by boli Tatry, Slovenský raj a Pieniny.

Pozrite si video alebo si vypočujte nasledovný podcast s odborníkmi a budete do tejto témy vidieť lepšie.

Viac o našej prírode sa dozviete na lesmir.sk.

Text: MS
Foto: Shutterstock

1/1
Vaše reakcie
Zavrieť reklamu