Striedanie pohybu je pre deti dôležité

Pohyb a deti. Foto: Shutterstock

Medzi tretím a šiestym rokom deti rýchlo rastú a vyvíja sa ich motorika. Ak sa v tomto období správne nenacvičuje koordinácia a stabilita, dôležité pre dobrý vývoj pohybového systému, môžu byť deti napríklad častejšie zranené.

Chybou je, keď rodičia preťažujú svoje deti a zvolia pre nich už od raného veku jednostranný šport akým je tenis, snowboard alebo hokej. Pre deti je ideálne venovať sa viacerým športom a zahrnúť aj bicyklovanie, plávanie, gymnastiku, futbal alebo jogu.


Text: Redakcia
Foto: Shutterstock

1/1
Zavrieť reklamu