Ste stvoriteľ alebo šaman?

22. septembra 2022

V súčasnom svete, kde sú tradičné hodnoty, ako manželstvo, deti alebo náboženská viera na ústupe, musíme mať nový zmysel života, ktorý nás prevedie cez existenciálnu krízu. Ľudia počas nej zvyčajne zabúdajú na najdôležitejšie veci vo svojom živote. Nájdite zmysel života podľa toho, aký ste typ.

Aby ste opäť našli chuť vrhnúť sa do života, známy psychiater a spisovateľ Irvin D. Yalom rozdelil ľudí na sedem typov, ktoré charakterizujú určité primárne hodnoty. Nájdite sa medzi nimi a za každých okolností sa ich držte.

#1 Darca

Darca je osoba, ktorá chce šíriť posolstvo šťastia, hoci jej životné okolnosti sú menej ako ideálne. Ľudia z tejto skupiny majú tendenciu byť veľmi altruistickí, starostliví a nechajú sa ovplyvniť emóciami druhých. Cítia sa naplnení, ak môžu svojím vlastným spôsobom pomôcť iným alebo ich potešiť. Sú to nesebeckí ľudia, ktorí chcú to, čo je najlepšie pre ostatných.

#2 Oddaný

Oddaný človek sa vzdá svojej identity, aby sa pripojil k väčšine. Pracuje na niečom väčšom, čo ho presahuje. Oddanými môžu byť ženy v domácnosti, policajti, sociálni aktivisti a učitelia. Oddaní chcú zmeniť svet a chcú mať pocit, že patria do väčšej skupiny. Celý svoj život dokážu zasvätiť šíreniu svojich ideálov.

#3 Stvoriteľ

Poznáte ten pocit vzrušenia, keď máte skvelý nápad alebo môžete použiť inovatívne spôsoby riešenia problémov?Tvorivé aktivity prispievajú k vzostupnej špirále pozitívnych emócií a zlepšeniu fyzického a duševného zdravia. Dávajú nám zmysel žiť. Tvorcov možno nájsť všade – môže to byť účtovník, ktorý nájde jedinečný spôsob organizovania kníh, aj predajca, ktorý príde s inovatívnym spôsobom zvýšenia predaja.

#4 Pôžitkár

Svet vidí ako dar. Dokáže si užiť každú chvíľu aj drobné radosti. Svet je pre neho morom príležitostí. Hľadá vzrušenie pri cestovaní, spôsob, ako sa cítiť dobre v každej situácii. Milujte adrenalínové aktivity. Musí byť však opatrný, lebo jeho láska k potešeniu môže viesť k závislosti alebo dokonca k sebapoškodzovaniu.

#5 Úspešný

Venujú sa svojim cieľom, aby mohli nechať vyniknúť svoj potenciál. Môžu byť medzi nimi športovci, generálni riaditelia a manažéri, intelektuáli. Úspešní ľudia sú často introvertní a hľadajú majstrovstvo vo svojej oblasti. Niektorí úspešní sa môžu dokonca nudiť, keď dosiahnu vrchol, takže môžu presunúť svoje ciele do inej oblasti.

#6 Mediátor

Videli ste Atlas mrakov? Život každého človeka je prepojený a keď sa jeho život skončí, jeho „duša“ cestuje do iného tela v inom časovom období, ktoré je ovplyvnené jeho minulým životom. Mediátori nie sú takí zaujatí sami sebou, oveľa silnejšie sa zaujímajú o svet okolo seba alebo o duchovnú stránku vecí. Majú radi harmonické vzťahy a ich cieľom je urobiť zo sveta lepšie miesto.

#7 Šaman

Jedna štúdia zistila, že úspešní muži v štyridsiatke a päťdesiatke sa neobávajú o seba, ale o svoje deti. Prirodzene, mnohí starší ľudia sú šamani a venujú čas odovzdávaniu svojich vedomostí deťom. To, čo ich drží nad vodou, je zodpovednosť za ľudí, ktorí nemali toľko príležitostí alebo skúseností ako oni, aby ľudstvo mohlo prekvitať a poučiť sa zo svojich chýb.


Text: RELAX
Foto: Shutterstock

1/1
Vaše reakcie
Zavrieť reklamu