Sú cviky na panvové dno určené naozaj pre každú ženu?

9. februára 2024
cviky na panvové dno

My ženy sme vnímavé, jemné a nežné bytosti stvorené pre odovzdávanie lásky v mnohých podobách. Emócie, ktoré prežívame, máme previazané s riadiacimi systémami v tele. Panvové dno reaguje aj na to, ako prežívame smútok, radosť, hnev, strach či ľútosť.

Cez panvové dno sa nám prihovára naša duša a platí to aj opačne. Pri fyzických problémoch panvového dna môžeme prežívať pocity menejcennosti alebo hlbokého emocionálneho poranenia. Môžu vyústiť až do apatie, hnevu či depresie. Našťastie dnes sa už môžeme slobodne rozhodnúť, ako budeme k sebe, svojej plodnosti či sexualite pristupovať.

Môžeme sústrediť pozornosť na rozvíjanie vlastnej vnímavosti a nacvičenia. Ich pomocou získame silu, harmóniu, vieru v seba a pomôžu nám rozvíjať vlastné Ja.

Dlhodobá záťaž mu nesvedčí

Panvové dno a jeho svaly disponujú životne dôležitými funkciami. Sú oporou pre vnútorné orgány, majú stabilizačnú, sfinkterovú, pôrodnú, dilatačnú a v neposlednom rade sexuálnu funkciu. Svaly panvového dna pracujú počas celého dňa a ich aktivitu ovplyvňujú aj ,,záťažové“ situácie. Medzi tie patria napríklad menštruácia, pôrod, menopauza, inkontinencia či zvýšená záťaž v športe.

V rôznych situáciách dochádza k zníženiu alebo zvýšeniu napätia, elasticity či plasticity svalov panvového dna. Dlhodobá záťaž môže spôsobiť patologický stav, keď dochádza k vzniku nepríjemných sprievodných javov, ako sú inkontinencia, bolestivý pohlavný styk, anorgazmia, pokles vnútorných orgánov či neplodnosť.

Ovplyvňuje každý pohyb

Svaly panvového dna sú riadené naším pohybovým podvedomím. Tiež sú súčasťou každého nášho pohybu, preto sa fyzioterapeut pri diagnostike musí zameriavať na celkové vyšetrenie svalov všetkých pohybových reťazcov. Sleduje funkciu a súhru svalov panvového dna s brušnými svalmi a so svalmi chrbtice. V neposlednom rade sleduje aktivitu a funkciu bránice (hlavného dýchacieho svalu).

Na základe diagnostiky určí, či ide o svaly hypertonické alebo hypotonické. Hypertonické svaly sú vtedy, keď vo svaloch prevládajú zvýšené napätie a stuhnutosť. Tá sa prejavuje napríklad bolestivým pohlavným stykom, nutkaním na močenie, častým močením, anorgazmiou či funkčnou sterilitou. V hypotonických svaloch je nižšie napätie, ktoré sprevádza najčastejšie stavy po pôrodoch, pacientky s nadváhou, seniorky alebo pacientky so stresovou inkontinenciou.

Najčastejšie dôvody pre návštevu odborníka:
Ak pociťujete akúkoľvek odchýlku od normálu, je to dôvod na to, aby ste navštívili gynekológa, urogynekológa, urológa alebo fyzioterapeuta.
• bolesť
• močová inkontinencia
• sexuálna dysfunkcia
• prolapsy panvových orgánov
• mikčné a postmikčné symptómy – únik moču po domočení, močenie do strán
• funkčná sterilita
• úrazy panvy a kostrče
• zablokovaná kostrč

Cviky na panvové dno v tehotenstve
Bránicové dýchanie je užitočné naozaj pre všetky ženy. Foto: Shutterstock.

Posilňovaním si môžete uškodiť

Fyzioterapeutke Adriane Hlôškovej z FYZIOKLINIK sme položili otázky, na ktoré možno práve teraz ešte len zbierate odvahu.

Ako prebieha fyzioterapia panvového dna?

Priebeh rehabilitácií závisí od vyhodnotenia nálezov zo vstupného vyšetrenia. Väčšinou sa však nezameriavame len na oblasť samotného panvového dna, ale berieme do úvahy telo komplexne. Pracujeme s panvou samotnou, či už cez manuálnu terapiu, alebo cvičenia. Zaujímajú nás aj okolité segmenty (napríklad drieková chrbtica či bedrové kĺby), ale aj periférne oblasti (napríklad chodidlá).

Pracujeme aj s dychom, venujeme sa ošetreniu prípadných jaziev, posudzujeme funkciu gastrointestinálneho traktu. Veľmi špecifické pre oblasť panvy sú manuálne vyšetrenie a následné ošetrenie svalov panvového dna cez konečník. Tie sú indikované pri bolestivej menštruácii, neplodnosti a pri ďalších stavoch spájaných so zvýšeným napätím panvového dna. Toto ošetrenie má za určitých okolností uplatnenie napríklad aj pri inkontinencii.

Na YouTube sú videá s návodmi, ako posilňovať panvové dno. Prečo by sme mali zájsť za fyzioterapeutom?

Tieto videá väčšinou obsahujú cviky na posilnenie panvového dna. Oveľa väčšie percento žien má ale problém s vnímaním a relaxáciou panvového dna. Posilňovaním bez predošlej diagnostiky si môžete akurát uškodiť. Problematika panvového dna totiž presahuje samotnú oblasť panvy. Aby mohli svaly v tejto oblasti plniť všetky svoje funkcie, nestačí ich len izolovane aktivovať. Musia sa zapájať v koordinácii s ďalšími svalmi, na čo už videá dôraz nedávajú.

Cviky panvového dna podľa youtube
Posilňovaním bez predošlej diagnostiky si môžete akurát uškodiť. Foto: Shutterstock.

Líšia sa cviky napríklad pri úniku moču, diastáze, alebo pri poranení kostrče?

Sčasti budú cviky odlišné. Keďže rehabilitácia panvového dna prebieha komplexne, niektoré princípy sa uplatňujú ako pri zníženom, tak i pri zvýšenom napätí panvového dna. Takým príkladom môže byť nácvik bránicového dýchania, ktoré je užitočné naozaj pre všetky ženy.

Dokáže sa panvové dno vrátiť do bodu nula?

To závisí od typu problému, od doby trvania, od schopnosti ženy vnímať a ovládať svoj pohybový aparát. Rovnako dôležitá je i príčina problému. Ak napätie panvového dna spôsobil napríklad nevinný pád na kostrč, je možné, že bude stačiť ošetrenie svalov panvového dna so zaradením vedomej relaxácie.

Ak je však panvové dno hypertonické, napríklad kvôli reťazeniu funkčnej poruchy z oblasti chodidiel, musíme v terapii obsiahnuť stabilitu členkových, kolenných, bedrových kĺbov, aktivovať pozdĺžnu a priečnu klenbu nohy a tak ďalej. Bude potrebné vykonať oveľa viac úkonov než v predchádzajúcom prípade. Hovoríme o rozmedzí od jednej terapie až po prácu s pohybovým aparátom trvajúcu týždne či mesiace.

Existujú cviky aj na anorgazmiu?

Niektoré štúdie skutočne potvrdili priamu úmeru medzi svalovou silou a vytrvalosťou svalov panvového dna a schopnosťou dosiahnuť orgazmus. Avšak skúsenosti z praxe naznačujú, že to nie je také jednoduché.

Práca s panvovým dnom je pri anorgazmii určite prínosná. Netreba však zabúdať na psychosomatickú zložku tohto problému, keďže panvové dno je obrazom našej psychickej pohody.


Text: FYZIOKLINIK
Foto: Shutterstock

1/1
Zavrieť reklamu